KLD varsler Handlingsplan på biogass

Biogass fikk god synlighet under årets Arendalsuke. Nå har også biogass blitt en prioritert sak hos myndighetene.

Av: Avfall Norge | Publisert: 15. august 2019

På Arendalsuka arrangerte Avfall Norge “Biogass som klimaløsning – kan kumøkka danke ut fossilt?” sammen med Norges Bondelag, Norsk Gartnerforbund og Energigass Norge. Hovedelementene i innholdet var lønnsomhet ved samarbeid mellom avfallsbransjen og landbruket, mulighetene rundt fornybar CO2 fra biogassanlegg og biogassens store potensial for klimatiltak med triple kutt i flere sektorer.

Dagens debatt handlet om hvordan få fart på biogass-satsingen og hva som skal til for at mer av husdyrgjødsla går til biogass i tråd med Stortingets mål om at 30% av all husdyrgjødsel skal gå til biogass innen 2020, hvor i dag under 2 % går til biogass.

Nå har biogass blitt prioritert sak hos Klima- og miljødepartementet. Avfall Norge har bedt om en forbedret infrastruktur-støtteprogram tilsvarende el-ladestasjoner. Under Arendalsuka varslet Klima og miljøminister Ola Elvestuen en handlingsplan for biogass til neste år.

- Aldri før har biogass og sirkulær økonomi vært så synlig under Arendalsuka både i egne arrangement, og i debatter om bærekraftig og grønn transport og næringsutvikling. Det er svært positivt at KLD varsler Handlingsplan, og det viser at myndighetene i langt større grad forstår utfordringene og potensialet for biogassens rolle i et helhetlig energisystem og ikke minst et svært viktig bidrag til den sirkulære økonomien, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge.

Avfall Norge vil følge prosessen mot en ny Handlingsplan tett frem mot og i 2020.