Lukk søk

Kompostering av hage- og parkavfall - et gullegg i den sirkulære bioøkonomien

Biologisk behandling av organisk avfall så som hage- og parkavfall er en viktig del den sirkulære bioøkonomien. Gjennom kompostering gjenvinnes verdifulle næringsstoffer og det produseres miljøvennlige jordprodukter som erstatter torv fra myr. Avfall Norge har siste året gjennomført flere prosjekter som styrker kvaliteten i kompostering av hage- og parkavfall og øker kunnskapen om og tilgjengeligheten av miljøvennlig kompostbasert jord. Nå foreligger to nye rapporter.
Av: Jens Måge | Publisert: 29. april 2016

Før påsken 2016 lanserte Avfall Norge Kompostportalen.no som viser publikum utsalgssteder for god kompostbasert jord. Nå følger en veilederrapport som har som mål å styrke kvaliteten i industriell kompostering av hage- og parkavfall og produksjon av kompostbasert jord. I tillegg har vi laget en veileder for mottaksstasjoner, hageeiere, entreprenører og andre avfallsbesittere om håndtering av fremmede arter, eller såkalte "hagerømlinger". 

Beste praksis for kompostering av hageavfall - veileder 2016

Hage- og parkavfall er en verdifull ressurs som benyttes i økende grad til produksjon av kompost og kompostbaserte jordprodukter. Avfall Norge har tatt initiativ til å utarbeide denne veilederen som en del av strategien for å øke interessen og verdien på kompostbaserte produkter.

Det å lage jordblandinger og vekstmedium basert på bl.a. kompost fra hageavfall vil være med på å redusere bruk av torv fra myr. Denne veilederen har som formål å hjelpe anleggseiere til å produsere produkter med høy kvalitet tilpasset den bruken produktet er tiltenkt. Kompost fra grøntavfall (hage/park) er sammen trefibre fra skog de viktigste råvarene for erstatning av torv fra myrene. Produksjon av jordprodukter og vekstmedier representerer også et stort verdiskapingspotensial for norsk skogsindustri i samarbeide gjenvinningsbransjen og aktører innen jordpakking.
 
Veilederen kan også være et verktøy for kommuner og private avfallseiere til å gjøre anskaffelser av behandling av sitt park- og hageavfall i tråd med gode miljø- og kvalitetsstandarder.
 
Rapporten kan lastes ned her
 
Hagerømlinger – veileder for hageavfallsmottak

Spredning av fremmede og invaderende arter mellom land og kontinent regnes er en viktig årsak til tap av biologisk mangfold. Mange av de uønskede plantene i norsk natur er "rømlinger" fra hagene våre, derav navnet hagerømlinger. Avfall Norge har derfor tatt initativ til denne veilederen for mottak av hage- og parkavfall for å hindre spredning av fremmede arter.

Veilederen for mottak av hage- og parkavfall er ment som et verktøy og hjelpemiddel for transport, mottak og håndtering av hagerømlinger ved mottaksanlegg for hageavfall.

Rapporten kan lastes ned her

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262