Lukk søk

Konkurranseutsetting av husholdningsavfall er en suksess

– At enkelte nå diskuterer rekommunalisering av husholdningsavfallet i Oslo er alvorlig, og er å utnytte en krevende situasjon for politisk vinning, uten tilsynelatende kjennskap til hvordan bransjen reelt er satt sammen. Det sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge, i Dagbladet og Dagsavisen i dag.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 13. januar 2017

– For Avfall Norge er det viktig å være tydelige på at konkurranse er et viktig element for å drive bransjen fremover, skape innovasjon og sikre ressurseffektivitet. Vi blir bedre av å konkurrere, og i sum er dette med å skape bedre tjenester til befolkningen. Erfaringene med konkurranseutsetting i Oslo siden begynnelsen av 1990-tallet er veldig positive, og situasjonen som har oppstått med en enkelt aktør i kjølvannet av endringene i oktober rokker ikke ved dette, fortsetter Strand.

Dette understreker Strand i både Dagsavisen og Dagbladet i dag.

Avfall Norge jobber kontinuerlig med å finne bedre løsninger i avfallsmarkedet, og har laget best-practice-vurdering fra anbudsprosesser, blant annet krav til klimanøytral transport og kontraktsoppfølging som skal gjøre konkurransen reell og til det beste for både innbyggere og næringsliv.

– Når verden er i endring, er selvsagt også avfalls- og gjenvinningsbransjen det. Derfor er det viktig å være i forkant, og det er Avfall Norge. Vi mener bestillerkompetansen må styrkes og det må komme tydeligere frem i anbudsprosesser hvordan avfallsressursene skal behandles og gjenvinnes. Offentlige bestillere og private renovatører og gjenvinningsselskap er i aktiv dialog blant annet gjennom Avfall Norges nettverk for anskaffelser for å finne løsninger som fremmer innovasjon og bærekraft, fortsetter Strand.

Å si at «privatisert søppeltømming er en fiasko,» slik Rødt-leder Bjørnar Moxnes har uttalt rundt situasjonen i Oslo, vil ikke Strand være med på i det hele tatt:

– Moxnes tar ganske enkelt feil. Erfaringene vi har med konkurranseutsetting av avfallsinnhentingen er i det store og hele meget positive, og er blant hovedårsakene til hvorfor vi i dag ser på avfall som ressurser og råvarer, og ikke et problem som skal ryddes unna. Konkurranse er med å øke kapasitet og mulighet for en innovativ bransje. Det er derfor Avfall Norges medlemmer, enten de er private eller kommunale, støtter konkurranseutsetting. Å hevde som Moxnes gjør, at dette er en fiasko, er kunnskapsløst, avslutter Strand.