KS Bedrift blir forhandlingspart for produsentansvar

Avfall Norge og KS Bedrift er enige om at ansvaret for forhandlinger om produsentansvar på vegne av kommuner og deres selskaper, flyttes til KS Bedrift.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 27. mars 2019

Endringen skjer fra dags dato. Arbeidet vil videreføres gjennom bransjestyret for KS Bedrift Avfall.

- Endringene i vår medlemsstruktur gjør at det ikke lenger er ønskelig at Avfall Norge fortsetter i rollen som fasilitator for forhandlingene mellom de ulike partene, sier Nancy Strand, adm.dir. i Avfall Norge.

Avfall Norges rolle som samlende bransjeorganisasjon for hele bransjen gjør at organisasjonen fremover vil fokusere ytterligere på samarbeid og utvikling av produsentansvar som virkemiddel for den sirkulære økonomien.

- Det vil bli ryddig og bra for alle at KS Bedrift overtar ansvaret for å representere kommunale medlemmer i forhandlingene med returselskapene fremover, sier Strand.

Et virkemiddel

KS Bedrift ser på produsentansvaret som et viktig virkemiddel i overgangen til en sirkulær økonomi.

- KS Bedrift ser frem til å bidra at samfunnet går over til en sirkulær økonomi. I så måte er produsentansvar et viktig virkemiddel, og kommunene og deres bedrifter spiller en nøkkelrolle når ressursene skal tilbake i kretsløpet, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall.

Kamfjord forteller at KS Bedrift har forhandlingskompetanse i eget hus og vil få innspill gjennom det medlemsoppnevnte bransjestyret, det nyopprettede nettverk for kommunal organisering og andre arenaer der medlemmer treffes for meningsutveksling.

- Vi vil snarlig komme tilbake til hvordan organiseringen av dette vil se ut til alle våre medlemmer og andre involverte, sier Kamfjord.

Fakta om produsentansvar

Produsentansvar betyr at produsenter og importører får ansvaret for at produktene de gjør tilgjengelig på markedet, blir riktig håndtert etter produktets levetid.

Produsentansvar innebærer også at produsenter og importører blir tillagt et ansvar for å nå oppsatte mål for avfallshåndtering av produktene de selger på markedet. Målene kan være en viss prosent materialgjenvinning, men ansvaret kan også omfatte andre oppgaver, som økodesign, informasjon og tiltak mot forsøpling.

I dag har Norge produsentansvar på:

 • drikkevareemballasje
 • plastemballasje
 • emballasje i EPS
 • emballasje i papp og brunt papir
 • metallemballasje
 • glassemballasje
 • emballasjekartong
 • treemballasje
 • PCB-holdige isolerglassruter
 • EE-avfall
 • batterier
 • kjøretøy (biler)
 • bildekk.


Produsentansvaret erstatter ikke forbruker og avfallsbesitters ansvar for å kildesortere avfallet og unngå forurensning.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter