Lekkasjer fra sirkulærøkonomistrategien?

Det vil være svært sannsynlig at Venstre som sitter med hele den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet, har lagt inn en del av den kommende sirkulærøkonomi-strategien i Venstre sitt vedtatte stortingsprogram. Vi har tatt en titt på programmet, og plukket ut noen punkter vi synes er interessante for vår bransje.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 10. mai 2021

Vil gjøre det enklere for forbrukere

I det vedtatte partiprogrammet til Venstre som ble endelig vedtatt på landsmøtet 25. april, skriver Venstre at de ønsker å gjennomføre en sirkulærøkonomisk omstilling som gjør det enklere for forbrukere å handle miljøvennlig ved å endre måten man produserer og forbruker varer på, og ta vare på materialer på en måte som reduserer utslipp og energiforbruk.

Styrke offentlig bestillerkompetanse

Avfall Norge mener det er en forutsetning at offentlig sektor tar et klart ansvar for å skape et marked for resirkulerte råvarer, og er tilfreds med at Venstre deler vårt syn på det. De foreslår i partiprogrammet å styrke den offentlige bestillerkompetansen innen arkitektur og eiendom, både for nybygg og rehabilitering.

Digitalt produktpass

Venstre vil trappe opp produsentenes ansvar for hele produktets livssyklus ved å innføre et digitalt produktpass. De mener dette vil gjøre det enkelt å finne deler, vise materialinnhold, opprinnelse og miljødeklarasjon, samtidig som de vil stille krav til at alle produkter med lang nedbrytningstid skal ha reservedeler og være reparerbare.

Krav om innblanding av resirkulerte råvarer

Partiet vil gjøre resirkulert plast mer lønnsomt ved å innføre en avgift på jomfruelig plast, og mener at dette sammen med krav om andel resirkulert materiale i ulike produktkategorier vil øke etterspørselen etter resirkulerte råvarer.

Tilrettelegging for biogass

Avfall Norge har i sine innspill til partiene lagt vekt på at man trenger å bygge ut en landsdekkende infrastruktur med fyllestasjoner for biogass for at biogassen skal bli et klimavennlig alternativ for tungtransporten, og det ser ut som vi har fått gjennomslag hos Venstre som nå ønsker å bygge ut en slik infrastruktur for biogass innen 2025.

Om dette er en pekepinn på regjeringens sirkulærøkonomi strategi vil etter planen bli avslørt før sommeren.

Se Venstres vedtatte stortingsprogram for 2021-2025


Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter