Mange gjenvinningsstasjoner åpner igjen

Etter iherdig innsats for å sikre både ansatte og besøkende mot smitte, har mange av landets kommuner og IKS'er nå gjenåpnet gjenvinningsstasjonene sine.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 20. april 2020

Gjenåpningene er viktige både for å gi befolkningen et godt og etterspurt tjenestetilbud og for å opprettholde forsvarlig økonomisk aktivitet gjennom koronakrisen.

Mange av gjenvinningstasjonene har noe redusert kapasitet son følge av smitteverntiltakene.