Arskonferansen 2024 banner mobile

Derfor når ikke Norge målene for innsamling av EE-avfall

En ny rapport tar for seg årsakene til hvorfor Norge ikke når innsamlingsmålene som EU har satt, til tross for at det samles inn store tonnasjer av EE-avfall hvert år.

Av: Avfall Norge | Publisert: 18. mars 2021

Norsus og Plan og Miljø har på oppdrag fra Norsk Industri, Norsk Returmetallforening, Renas, Norsirk og Recipo sett nærmere på hvordan Norge kan nå EU-målene på innsamling av EE-avfall. Rapporten tar for seg utfordringene ved innsamling og rapportering. Videre beskriver rapporten trender med hensyn til innsamling av EE-avfall og tiltak som kan øke innsamlingsgraden.

Mulige årsaker:

Rapporten ser på mulige årsaker til at målet ikke nås. Mulige årsaker som trekkes frem er:

  • feil mht. registrering av vekt for omsatte EE-produkter (inkl. feil varekode ved import)
  • unøyaktigheter ved justering for vekten av emballasje
  • ulovlig håndtering og tyveri av EE-avfall
  • svakheter i rapporteringen for elektronikk som ombrukes, svakheter i rapportering for EE-avfall i restavfall
  • EE-avfall som håndteres utenom returselskapene

Rapporten skal bidra til å danne grunnlag for å kunne vurdere nye tiltak som vil øke innsamlingsgraden for EE-avfall, både i Norge og ellers i EU.

Last ned rapporten nederst i saken.