Store muligheter for internasjonalisering om bransjen samarbeider bedre

To masterstudenter har kartlagt bransjen, og definert tiltak som kan gjøre det enklere å lykkes utenfor landets grenser.

Av: Stine Thorp | Publisert: 24. juni 2022
Illustrasjonsfoto: iStock


"Internasjonalisering av avfalls- og gjenvinningsbransjen: Hvordan kan den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen påvirke bedriftenes motivasjon til å internasjonalisere?"

Det er tittelen på masteroppgaven til Amina Kasumovic og Julie Øvstedal, som studerer økonomi og administrasjon ved NMBU.

Grunnen til at de valgte å skrive om vår bransje og dette temaet?

- Vi vurderte også oljebransjen, men synes avfalls- og gjenvinningsbransjen var mer spennende. Temaet ble foreslått av Jens Måge i Avfall Norge, og da vi så det på listen over aktuelle problemstillinger tenkte vi med én gang at dette var temaet vi ville skrive om, sier Kasumovic.

- Vi så at det var en dagsaktuell problemstilling, supplerer Øvstedal.

Se masteroppgaven vedlagt nederst i artikkelen

Julie Øvstedal og Amina Kasumovic har skrevet masteroppgave om internasjonalisering i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Foto: Privat


Ettertraktet kompetanse

Bakteppet er en rapport Innovasjon Norge og Avfall Norge fikk utarbeidet i 2016, som viser hvilke muligheter som finnes for internasjonalisering. Konklusjonen var at den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen har både kompetanse og teknologi som er svært ettertraktet internasjonalt.

Det bekreftes av Sigve Ånderå, som er programdirektør for Avfall Norges bistandsprosjekt Clean Oceans through Clean Communities. CLOCC jobber for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å bedre avfallshåndteringen lokalt.

- Norge ligger langt fremme i forhold til store deler av resten av verden. Flere aktører i bransjen bør få øynene opp for mulighetene som ligger der. Én ting er de økonomiske mulighetene, en annen er det at de kan bidra til å løse globale avfallsproblem, sier Ånderå.

Mange muligheter, men lite driv

Åtte år etter at rapporten kom, viser Kasumovic og Øvstedals kartlegging at internasjonaliseringsgraden for hele bransjen er på 21 prosent. Og norske bedrifter omtales fortsatt som ledende tilbydere av avfallsløsninger verden trenger.

- Bedriftene som har internasjonalisert er hovedsakelig små eller mellomstore bedrifter, sier Øvstedal.

- Etter å ha vært i kontakt med en rekke aktører i forbindelse med masteroppgaven er vårt inntrykk at det generelt ikke er så stort fokus på å internasjonalisere. Men blant aktørene som har internasjonalisert satses det stort.

- Vi intervjuet 16 av disse i forbindelse med vår masteroppgave, og tilbakemeldingen var at de anså seg selv som nisjebedrifter, og ikke som representanter for avfalls- og gjenvinningsbransjen som sådan. Disse bedriftene mener at bransjen kanskje er litt umoden for internasjonalisering, sier Øvstedal.

Tilbakemeldingene var at det er lite samarbeid mellom bedrifter, og at man er redd for å dele informasjonen sin.

- Bransjen er veldig fragmentert, og vi mener det trengs en samlet tilnærming for å lykkes internasjonalt. Bedriftene vi var i kontakt med var imidlertid åpne for å knytte seg til nettverk og klynger som jobber sammen for internasjonalisering, sier Kasumovic.

- Dette er også ett av de syv tiltakene vi anbefaler som er mest effektivt. Her tenker vi at Avfall Norge kan fasilitere for et slikt nettverk. Hvis noen internasjonaliserer, smitter det gjerne over på andre i nettverket. Man ser at det er mulig, at andre får det til, sier Øvstedal.

- Det blir en kultur for å hjelpe hverandre og utveksle erfaringer, sier Kasumovic.

Syv tiltak for suksess

Kasumovic og Øvstedal konkluderer i sin masteroppgave med at følgende syv tiltak vil kunne bidra til at bransjen i større grad satser internasjonalt:

1: Initiere til kompetanseløft
2: Rekruttering av arbeidskraft
3: Opplæringstilbud og informasjonsdeling om
internasjonalisering
4: Informasjonsdeling og nyhetsbrev om bransjen
5: Næringspolitisk arbeid
6: Talerør for bedriftene
7: Etablere nettverk og industrielle klynger


Se masteroppgaven vedlagt nederst i artikkelen

På agendaen i strategiprosess

- Dette er en relevant og interessant masteroppgave som forteller hva status er i bransjen i dag. Avfall Norge er inne i en strategiprosess nå, og da er våre satsingsområder oppe til vurdering. Hvordan vi skal jobbe for mer internasjonalisering i bransjen er et tema som blir diskutert i prosessen, sier Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt og påtroppende konstituert administrerende direktør i Avfall Norge.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Relaterte artikler

Se flere nyheter