Lukk søk

Masterstudent vil lage betong av avfallsaske

Ola Brandsnes fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo slår et slag for den sirkulære økonomien, og vil se nærmere på hvordan vi kan benytte oss av flyveaske fra forbrenningsanlegg.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 1. juli 2016

Forbrenning eliminerer smittestoffer i restavfallet, og reduserer avfallsvolumet med 90 prosent, en prosess som resulterer i bunn- og flyveaske. Praksisen i dag er at disse askerestene sendes til ordinære eller farlig avfalls-deponi.

Her så Ola Brandsnes en mulighet til å utnytte flyveasken i produksjon av noe nytt - nemlig betong.

«Vi kan redusere avfallsdeponering og fotavtrykket til betongproduksjon,» skriver Brandsnes på prosjektsiden til Ashes to Ashes.

Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge og prosjektleder i REdu, synes avhandlingen er spennende.

- Avfall og gjenvinning er uten tvil et tverrfaglig felt, der design og konsept har stort innpass. Derfor har Avfall Norge laget REdu, slik at studenter skal få øynene opp for bransjen, og hvordan de kan bidra med sin kunnskap, sier Måge. 

Prosjektet har også en filosofisk vri, og ønsker å se på alternativer til den tradisjonelle kirkegården. I en verden der flere utrykker et ønske om å bli kremert, har Brandsnes designet et konsept der betongen brukes som «minnesti» ved Verdens ende i Vestfold.