Mer erfaringsutveksling og kunnskapsdeling

Neste uke arrangerer Avfall Norge sin første individuelle studietur til Stavangerregionen, i samarbeid med medlemmer.

Av: Mona Sæther | Publisert: 9. mai 2019

- Tidligere var studieturer en del av Avfall Norges årskonferanse, men nå som konferansen kun skal befinne seg i Oslo, Trondheim og Stavanger, er det naturlig å gjøre dette til et individuelt tilbud, forteller Silje Rosenlund, leder medlem og marked i Avfall Norge. - Bransjen har et ønske om å utveksle mer erfaring og dele kunnskap, derfor er studieturer viktig å opprettholde, avslutter Rosenlund.

Først ute er Stavangerregionen hvor du kan oppleve "Miljøparken" og "byttebua" på Forus, sorterings- og plastvaskeanlegget til IVAR, gjødselsvarefabrikken på Nord-Jæren i Randaberg kommune, pyrolyseanlegget for produksjon av biokull og nærvarme i Sandnes kommune og Ecofiber Recycling i Stavanger.

Fortsatt ledige plasser; så meld dere på Studieturen til Stavangerregionen nå

Neste mulighet blir i starten av oktober når Renovasjonsetaten ønsker velkommen til Oslo. Der vil de blant annet ta bransjen med til Haraldrud sorteringsanlegg og hageavfallsmottak, legge opp til besøk til noen av minigjenbruksstasjonene. I tillegg får man også lære mer om deres satsing på kompetanseutvikling og skolepplæring, SirkuLÆR. Mer informasjon og påmelding kommer.

Om noen medlemmer er interessert i å arrangere studietur i samarbeid med Avfall Norge, ta kontakt med oyvind.hansen@avfallnorge.no'

Fra studieturer til samarbeid

Som nevnt har studieturene vært arrangert i forbindelse med Avfall Norges årskonferanse. I år vil siste dag av konferansen, som er torsdag 20. juni, det bli en egen dag med fokus på samarbeid og kunnskapsdeling.

Avfall Norges årskonferanse samler 1000 mennesker fra bransjen og relevant næringsliv for å diskutere aktuelle tema, dele kunnskap og bli inspirert.

- Nettverksbygging og samtaler med andre mennesker som er opptatt av det samme er hovedgrunnen til at deltakere melder seg på konferansen. Derfor har vi i år dedikert torsdagen til en egen samarbeids- og kunnskapsdag, hvor det arrangeres workshops og relevante møter om viktige tema bransjen er opptatt av, sier Rosenlund, som også er prosjektleder for årskonferansen.

Temaene på samarbeidsdagen er omdømme, innovasjon og brukerinnsikt, marint avfall, Avfall Norges handlingsplan 2020, digitalisering og nordisk samarbeid rundt tekstiler.

Samarbeidsdagen er inkludert i prisen for alle deltakere som er påmeldt hele konferansen. De har også førsterett til å velge møter da det er begrenset med plasser. Det er også anbefalt å være med på hele konferansen, da mange av temaene berøres de andre dagene.

Om du ønsker å delta på denne dagen ta kontakt med silje.rosenlund@avfallnorge.no

Nysgjerrig på programmet på Årskonferansen? Se her!


Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706