Lukk søk

Mer gjenbruk av betongavfall

Miljødirektoratet har kommet med et nytt forslag som skal føre til mer gjenvinning av lett forurenset betong- og teglavfall.
Publisert: 19. april 2016

Målet med dette forslaget er at bygningsmaterialer med PCB fra gamle bygg raskere skal fjernes og destrueres. I tillegg skal betongavfallet kunne brukes til etablering av for eksempel veier og parkeringsplasser og som fyllmasser for avretting av terrenget etter gravearbeid.

Dersom dette går gjennom vil det kunne bli færre inngrep i naturen da pukk og andre naturlige masser blir erstattet av betongavfall. Det betyr også mindre transport og økt gjenvinningsgrad. I dag går store deler av dette avfallet til deponi.
 
Miljødirektoratet har i forskriftsutkastet foreslått at de delene av avfallet med høyt innhold av PCB skal fjernes fra betongen og destruertes, for eksempel i forbrenning ved høy temperatur. På den måten vil mye av det miljøfarlige stoffet fjernes fra kretsløpet.  
 
Det står i forslag til forskrift at det kan søkes Miljødirektoratet om tillatelse til å deponere PCB forurenset betong i de tilfellene det er urimelig dyrt eller vanskelig å følge plikten om fjerning og destruering av PCB.
 
Miljødirektoratet har sendt forslag til endring av avfallsforskriften og konsekvensutredningen til Klima- og miljødepartementet (KLD) med anbefaling om å legge denne ut på offentlig høring.
 
Les saken på miljødirektoratet sine sider her.