Midler til bransjen fra Grønn plattform

Av over 400 søknader til Grønn plattform, ble det bevilget støtte til 93 forprosjekter. 6 av disse er i gjenvinningsbransjen.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 15. februar 2021

Utlysning i Grønn plattform gjennomføres i to trinn: I første omgang ble det nå tildelt midler til forprosjekter for å mobilisere gode søkere. Disse skal berede grunnen for større hovedprosjekter. De fleste prosjektene i denne runden har fått 300.000 kroner hver. Totalt er det delt ut over 26 millioner.

I trinn 2 vil en kunne søke støtte til store treårige hovedprosjekter, med støttebehov på over 50 millioner kroner per prosjekt. Hovedutlysningen vil finne sted før sommeren.

Dette er aktørene i gjenvinningsbransjen som har fått støtte til forprosjekter i trinn 1:

 1. Renevo
 2. Biogass Norge
 3. Norsk Gjenvinning Norge AS
 4. Norwegian Plastic Recycling AS
 5. Liholmen biogass AS
 6. Avfall Norge

Avfall Norge sitt forprosjekt er et samarbeidsprosjekt med målsetting om at 10 TWh av Norges energibehov dekkes av biogass i 2030.

Forskning, innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille Norge i det grønne skiftet. Derfor er regjeringen opptatt av at bærekraftige prosjekter skal få mulighet til å lykkes. Disse prosjektene har mange spennende løsninger fra ulike næringer som alle viser stor vilje til å bidra i omstillingen.

Kilde: Næringsminister Iselin Nybø (V)

Fakta om grønn plattform

 1. I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner fordelt over tre år til en ny Grønn plattform.
 2. Målet med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv.
 3. Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.
 4. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova samarbeider om ordningen, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.
 5. En hovedutlysning vil finne sted før sommeren 2021. Det er ikke nødvendig å ha fått støtte til forprosjekt for å søke.

Kilde: regjeringen.no