Miljøpsykologi: Hva skal til for å endre atferd?

Hvordan kan vi bruke psykologi for å skape atferdsendring? Er miljøpsykologi veien å gå for å få mer gjenbruk og kildesortering blant befolkningen?
Av: Mona Sæther | Publisert: 5. november 2018

Har du noen gang tenkt over hva som gjør at noen kildesorterer, imens andre ikke? 

Miljøpsykologi er et felt i psykologien som handler om hvordan mennesker blir påvirket av de fysiske omgivelsene som omgir dem og om hvordan mennesker påvirker miljøet.

- Slaget for å få til en overgang fra lineær til sirkulær økonomi står ikke bare på budsjetter til holdningskampanjer, det er også viktig å samarbeide og snakke til folks hjerter, sier Nancy Strand, styreleder i Avfallsforsk.

Menneskelig atferd er en nøkkel til endring på miljøfeltet, og atferdsfaglig kunnskap må derfor utgjøre en viktig del av grunnlaget for fysisk planlegging spesielt og bærekraftig utvikling generelt. 

Avfallsforsk inviterer til workshop


Fagfeltet er i stadig endring, og det er mye som skjer innen forskningen. Avfallsforsk holder deg oppdatert om siste nytt om forskning innen avfall og gjenvinning. Nettverket er et kontaktpunkt for forskningsprosjekter som er relevant for bransjen.

Derfor inviterer vi til gratis workshop om miljøpsykologi tirsdag 13. november i Oslo. Workshoppen skal bidra til økt forståelse og inspirasjon til forskning, utvikling og innovasjon i avfallsbransjen.


Bli med på gratis workshop!