Miljøinformasjonsloven - har du kontroll?

"Den glemte loven" er den også blitt kalt, loven som gir oss alle rett til miljøinformasjon fra både myndigheter og private virksomheter.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 12. februar 2021

Den glemte loven

Miljøinformasjonsloven har også vært kalt "den glemte loven", men nå vil KLD at loven skal bli bedre kjent og brukt "til beste for miljøet og vi som alle lever av og i miljøet". Derfor har de utarbeidet 4 nye veiledere for ulike målgrupper.

Alle har rett til å spørre og få svar

Miljøinformasjonsloven gir alle rett til å spørre og krav på å få svar fra offentlige og private virksomheter på hvordan de påvirker klima og miljø.

Formålet med loven er å sette folk flest i stand til å beskytte seg mot virkninger av miljøskade, for eksempel om utslipp fra en virksomhet til luft eller vann kan være skadelig eller om produktene en virksomhet bruker eller produserer kan skade klima eller miljø. Miljøinformasjon kan også brukes til å påvirke andre personer, næringsliv og myndigheter til å handle til beste for miljøet.

Omfattende informasjonsplikt hvis man blir spurt

Informasjonsplikten for virksomheter som blir spurt er omfattende og omfatter påvirkning på bl.a forurensning, utslipp av klimagasser, avfall, energiforbruk, arealbruk, jakt og fiske og annen påvirkning på naturen. Myndigheter må normalt svare innen 15 arbeidsdager, mens virksomheter har 1 måned på seg.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116