Mindre avfall blir gjenvunnet enn tidligere år

Gjenvinning av ordinært avfall, som er alt avfall som ikke er farlig avfall, falt i 2017 til 70 prosent, noe som er den minste andelen på 12 år, ifølge Statistisk sentralbyrå. I tillegg har avfallsmengden økt med 3 prosent. Det ble i 2017 samlet inn 11,7 millioner tonn avfall.

Av: Mona Sæther | Publisert: 5. april 2019


Avfallsregnskapet viser både en nedgang i andelen til materialgjenvinning, energigjenvinning og avfall brukt til fyllmasser og dekkmasser i 2017, mens andelen lagt på deponi har økt. En viktig del av forklaringen til dette finnes i statistikken for Byggavfall som også ble publisert denne uken, der er nedgangen i avfall til materialgjenvinning på hele 8 prosent.

- Bransjen står overfor store omveltninger for å nå målet om 65% materialgjenvinning, og det skal vi ta på største alvor, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.


I 2016 var gjenvinningsgraden for Norge på 74 prosent, og i 2013 var gjenvinningen på hele 81 prosent. Samtidig har det de siste årene vært en gradvis økning av ordinært avfall til deponi. I 2012 var det 1,0 millioner tonn, mot at det i 2017 hadde økt til 1,6 millioner tonn.

Ifølge SSB er dette den største andelen til deponi siden 2004, etter at det var en nedgang i kjølvannet av deponiforbudet som ble innført i 2009. Det er i tillegg en nedgang i andelen til materialgjenvinning, energigjenvinning og avfall brukt til fyllmasser og dekkmasser i 2017.


Mindre byggavfall til materialgjenvinning


Videre viser statistikken at byggavfallet har økt, og at det er en nedgang på materialgjenvinning også her. 34 prosent av byggeavfallet ble materialgjenvunnet i 2017, som er en nedgang med 8 prosent fra året før, mesteparten av disse mengdene finner vi i dag igjen på deponi.

Mesteparten av avfall fra byggevirksomhet består av materialer som er lite forurenset, og som kan brukes om igjen uten spesielle miljøhensyn viser tall fra statistikken Avfall fra byggeaktivitet. En del bygningsmaterialer inneholder imidlertid både miljøgifter og andre farlige avfallstyper som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte, skriver SSB. Fra 2016 til 2017 har tegl og stein beveget seg fra materialgjenvinning og tilbakefylling og til deponering.

- Dette trolig fordi mye betong og tegl har blitt omdefinert til lett forurenset, dette gir en stor effekt på andelen avfall til deponi, sier Henrik Lystad, fagdierktør i Avfall Norge.Fokus på kildesortering


For husholdningsavfallet er det viktig å ha videre fokus på kildesortering, da det er kommet krav til utsortering av plast og matavfall til næringsavfall slik vi er kjent med i husholdningen. Dette kan bidra til å øke materialgjenvinning fra denne typen avfall.


Avfallsregnskapet 2017

Avfallsregnskapet gir en helhetlig oversikt over avfallssituasjonen i Norge. Regnskapet setter tall på de viktigste avfallsstrømmene i samfunnet ut fra tre kjennetegn ved avfallet: Materiale, kilde og behandling.

  • Den totale avfallsmengden var 11,7 millioner tonn
  • Avfall til materialgjenvinning utgjorde i 2017 4,1 millioner tonn
  • Avfall til forbrenning lå på 3,7 millioner tonn.
  • Avfall til Deponi lå på 1,6 millioner tonn

Ordinært avfall

Omfatter alt avfall som ikke er farlig avfall. Lett forurensede masser er heller ikke inkludert. Lett forurensede masser er eksempelvis kassert jord, stein eller grus som ikke er farlig avfall, men som krever særskilt behandling fordi det inneholder stoffer med forurensningspotensial.

Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter