Nå kan du påvirke innholdet for 2020

Vi søker relevante case for paralleller eller hovedinnlegg i plenum for Avfall Norges årskonferanse 2020.
Send inn forslag basert på kriteriene innen årskiftet.

Av: Avfall Norge | Publisert: 2. oktober 2019

Ønsker du, eller vet du om noen som har en inspirerende og nytenkende case på sirkulær økonomi eller resirkulerte råvarer som bør få et ti minutters innlegg i plenum eller i parallellene på neste års konferanse? Eller du vet om noen spennende keynotes til plenum som viser muligheter og utfordringer i et nytt perspektiv?

Sende ditt forslag til silje.rosenlund@avfallnorge.no med en begrunnelse innen årskiftet.

Det er begrenset med plass, så vi anbefaler å være raskt ute med forslag. Prosjektet velger ut de casene som får plass i programmet.

Kriterier

Paralleller

Hvem: bransjecase eller andre relevante og konkrete cases

 • Konkret og relevant case knyttet til en eller flere under tema til “Resirkulert råvarer”
  • Kvalitet og pris
  • Materialer
  • Standardisering
  • Logistikk
  • Forbrukere som industriell aktør
  • Innovasjon
  • Produsentenes rolle
 • Budskapet skal gi ny innsikt og bidra til kompetanseutvikling
 • Budskapet skal være nøytralt, ikke selgende for egen virksomhet
 • Foredragsholder skal evne å holde budskapet kort og inspirerende
 • Maks 10 minutters innlegg

Keynotes eller foredrag i Plenum

Hvem: Unge talenter, næringslivsledere, innovatører, inspiratorer

Hva:

 • Gi nye perspektiv til bransjen og samtidig være relevant
 • Bidra til å skape en felles forståelse av muligheter og utfordringer bransjen har og gjerne komme med løsninger
 • Et overordnet men likevel konkret budskap
 • Ta for seg konferansens tema
 • Trenger ikke å være en kjent profil
 • Budskapet skal være nøytralt, ikke selgende for egen virksomhet
 • Maks 30 min innlegg