Nå kommer et felles piktogramsystem for avfallshåndtering!

Blå, grønn, eller gul pose? Grønn, brun eller svart dunk? Avfall Norge og LOOP inviterer til åpent informasjonsmøte om harmoniseringsprosjektet “Slik bør Norge kildesortere” den 8. Mai.

Av: Avfall Norge | Publisert: 25. april 2019

Slik bør Norge kildesortere


Slik bør Norge kildesortere er et flerårig prosjekt for å harmonisere avfallsordningene i Norge. Den langsiktige målsettingen med prosjektet er å sørge for en harmonisering av innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge slik at Norge kan oppnå 65% materialgjenvinning i tråd med EUs langsiktige målsetting.

- Vi mener det er på tide at bransjen går sammen, og får til en felles ordning for hvordan kildesortering skal være i fremtiden, sier Mona Sæther, prosjektleder i Avfall Norge.

Som første ledd i dette skal det etableres en ny og felles merkeordning for alle norske avfallsfraksjoner, og i løpet av 2019 skal avfallsbransjen enes om et felles farge- og piktogramsystem for sortering av avfall, sier Mona Sæther, prosjektleder i Avfall Norge.

- Et felles piktogram skal være frivillig for alle å bruke, men vi håper at så mange som mulig blir å ta det i bruk, sier Sæther.

Åpent informasjonsmøte


Sammen med LOOP ønsker vi innspill fra aktuelle aktører i (og utenfor) bransjen til hvordan et slikt piktogram burde se ut. Derfor inviterer vi til et åpent informasjonsmøte om prosjektet fra kl. 10: 00 - 12:00 i Avfall Norges lokaler i Nedre Vollgate 9.

Velkommen!

Det er også mulig å være med over video. Link til streaming finner dere her.

Relaterte artikler

Se flere nyheter