Nå kommer kjemisk gjenvinning

I en pressemelding fra Oslo Børs annonserte Quantafuel AS denne uken at de har inngått en avtale med Grønt Punkt Norge for gjenvinningen av 10.000 tonn plast og at deres prosess som de har sammen med BASF i Skive i Danmark er betraktet som materialgjenvinning av Miljødirektoratet.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 15. juni 2020 | Fagområde: Materialgjenvinning

Samarbeid i bransjen

Med den nye avtalen med Grønt Punkt Norge og en eksisterende avtale med Geminor har Quantafuel nå sikret seg nok materiale til å starte opp.

Det er veldig gledelige å se et slikt samarbeid vokse fram. Det kan bidra til å heve materialgjenvinningsgraden på et råstoff der det har vært vanskelig å komme videre de siste årene. Dette er spennende teknologiutvikling og et spennende samarbeid som involverer hele verdikjeden for avfall.

- Nancy Strand, adm.dir Avfall Norge

Fra drivstoff til materialgjenvinning

Prosessen til Quantafuel har tidligere ikke vært godkjent som materialgjenvinning og som et resultat av dette har det nok tatt lengre tid enn planlagt å komme i gang med produksjonen. Bakgrunnen er at tidligere har produktene fra prosessen blitt benyttet til drivstoff-formål. Dette har medført at prosessen ikke kunne defineres som materialgjenvinning, men som energigjenvinning etter EU-definisjonene.

For en stund siden tiltrakk Quantafuel seg BASF, som så gikk inn som en sentral medeier i Quantafuel. De skal skal bidra med teknologien for å produsere nye plastråstoffer ut fra produksjonen til Quantafuel. Dette er et viktig ledd i utviklingen av verdikjeden for å tilfredsstille definisjonen av materialgjenvinning. I forrige uke fikk Quantafuel medhold fra Miljødirektoratet om at prosessen som den nå er kvalifiserer til materialgjenvinning - for den delen av avfallet som går til ny produksjon.

It is our understanding that chemical recycling falls under this definition if the input wastes are reprocessed into new products or materials or substances used to produce new products. If the recycled materials or substances are to be used as fuels or for backfilling operations, the operation will not be considered as recycling.

- Miljødirektoratet 3.6.20

Teknologien som blir benyttet i dette samarbeidet er pekt på av flere som en av løsningene for plastkrisen som har påstått i Europa og vesten blant annet etter at Kina sluttet å importere avfall.

Seminar i august

Quantafuel vil sammen blant annet Avfall Norge arrangere et seminar den 26. august om kjemisk gjenvinning. Seminaret skal blant annet se nærmere på den de tekniske løsningene i prosessen og det skal være innlegg som diskuterer kjemisk gjenvinning i karbon og sirkulær økonomien.

Mer informasjon om arrangementet kommer på våre nettsider om litt.

Avfallsforskriften

Article 3 (17) of Directive (EU) 2008/98/EC defines recycling as "any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations".

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901