Nå kommer Sirkulærøkonomi 2.0

I møte med Municipal Waste Europe (MWE) i Brussel denne uken preget plast, tekstil og en felles innsats for sirkulærøkonomi dagsordenen.

Av: Avfall Norge | Publisert: 20. september 2019

Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge var denne uken i Brussel for møte i Municipal Waste Europe (MWE). Plast og tekstiler preget dagsorden.

Felles innsats for sirkulær plast

Et viktig punkt på agendaen var en deklarasjon fra Circular Plastic Alliance. Denne plattformen samler deltakere fra hele verdikjeden for å finne felles løsninger for sirkulær plast og særlig øke bruken av resirkulert plast i nye produkter. I tillegg har Municipal Waste Europe lagt frem forslag til tiltak for å hindre forsøpling, og ecodesign som skal sikre økt gjenvinnbarhet av ny plast og hindre miljøgifter og tilsetningsstoffer som gjør materialgjenvinning vanskelig.


Tekstiler på vei opp på agendaen

Det er tidligere vedtatt et krav om kildesortering av tekstiler fra 2025. Nå er det i gang et arbeid med “Circular Economy framework on Textiles” som skal være klart innen utgangen av 2021. Dette rammeverket legger særlig vekt på samarbeid gjennom hele verdikjeden. Spesielt viktig blir det, i likhet med plast, å se forholdet mellom avfall og kjemikalier. Det er et stort behov for at de ulike næringene innen tekstilproduksjon engasjerer seg. Blant tema som reises er forbruksmønster, ombruk, markeder for resirkulerte tekstiler og “end of waste”-kriterier.

Sirkulær økonomi 2.0

Det finske formannskapet i EU har lansert Circular Economy Roadmap 2.0 som skal være klart innen utgangen av 2020. Målet er å fremme bærekraftig bruk av ressurser. Design og produktutvikling vil stå sentralt når det skal utvikles nye handlingsplaner. Sirkulær økonomi kobles i stadig større grad både til klima og biologisk mangfold, og det understrekes at sirkulær økonomi skal bidra til grønn vekst og nye arbeidsplasser.

Klima topp prioritet

Den nye presidenten for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, setter klima høyt på dagsorden for den kommende perioden. Hun har lansert European Green Deal med mål om et klimanøytralt EU innen 2050. Von der Leyen har oppnevnt nederlandske Frans Timmermann til å lede dette arbeidet i Direktoratet for klima, og koordinere innsats innen blant annet landbruk, transport, energi, avfall og miljø.

- Det er spennende diskusjoner, intensjoner og tiltak på Europeisk nivå, og det er ingen tvil om at ambisjonene vil gi både muligheter og utfordringer for avfalls- og gjenvinningsbransjen, sier adm.dir i Avfall Norge, Nancy Strand. - Samarbeid mellom sektorene og gjennom verdisirklene er nøkkelen for å nå målene. Nå er det tid for handling!