Nå kommer tilbud om videreutdanning

I samarbeid med NMBU og REdu, jobber Avfall Norge med å lansere et tilbud om etterutdanning innen sirkulær økonomi, med oppstart høsten 2019. Nå vil vi gjerne ha dine innspill før lansering!

Av: Mona Sæther | Publisert: 5. april 2019

I forkant av at REdu ble opprettet, ble det i 2016 gjennomført en undersøkelse som bekreftet at mange i bransjen så behovet for etter- og videreutdanning. NMBUs Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), i samarbeid med Ole Jørgen Hansen og REdu, jobber vi nå for å lansere et tilbud om etterutdanning med oppstart høsten 2019.

- Å lære hele livet er viktig i en tid hvor stadig flere vil få endret jobbinnhold som følge av digitaliseringen i samfunnet. Både for å holde konkurransekraften oppe og for å unngå at noen skyves ut av arbeidslivet, er det viktig å lykkes med livslang læring.

Sa statsminister Erna Solberg (H), på ICDE-konferansen ved Høgskolen i Innlandet, 1. oktober 2018.

EU og Norge har satt ambisiøse mål for mer effektiv ressursbruk, begrense klimaendringer og redusere miljøbelastning inkludert påvirkning på natur, i tillegg til å fremme økonomisk vekst, økt sysselsetting og konkurransekraft. Dette er sentrale temaer i det som skal kunne bli en erfaringsbasert mastergrad.

Skal lede opp til en erfaringsbasert master


Målet med den sirkulære økonomien er å holde produkter, materialer og ressurser i omløp så lenge som mulig. Avfalls- og gjenvinningsbransjen spiller en nøkkelrolle for å lykkes med denne omleggingen.

Samtidig behøves det ny kompetanse på nær sagt alle områder for å lykkes med dette. Og hvem kunne vel ikke tenke seg å fordype seg i den spennende utviklingen vi står ovenfor og få akademisk forankret faglig påfyll?

Det tas sikte på å tilby enkeltkurs i første omgang på NMBU, men senere også på NTNU og andre universitet som vi samarbeider med. Noen aktuelle kurstemaer er:

  1. Generell introduksjon til Sirkulær økonomi - avfallsressurser i kretsløp
  2. Klimaregnskap / livsløpsanalysemodeller for avfallshåndtering
  3. Prosjektledelse med kobling mot økonomi (investeringsanalyse, finansiering etc)
  4. Ressursøkonomi og virkemidler for sirkulærøkonomi
  5. Avfallsteknologi
  6. Miljøgifter generelt og knyttet til behandling av avfall
  7. Digitalisering / automatisering
  8. Avfallslogistikk / innkjøp av avfallstjenester
  9. Forbrukeradferd og overgang til prosument-status
  10. Miljøledelse og bærekraftrapportering


​Vi undersøker behovet og vil ha dine innspill!

Vi vil gjerne vite mer om behovet og inviterer flest mulig til å delta i en enkel spørreundersøkelse for å sjekke interessen og bakgrunnen til de i bransjen som er nysgjerrige på dette tilbudet.

Premie

Vi trekker ut 2 kinobilletter som premie blant de som deltar i undersøkelsen.

Undersøkelsen

Klikk her for å komme til undersøkelsen.

Ny forlenget svarfrist: 13. mai (2019)

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter