Nancy Strand valg til treasurer i ISWA

Nancy Strand er valgt som treasurer i styret til International Solid Waste Association.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 5. oktober 2020

Dermed er Norden representert med de to eneste kvinnene i styret; Nancy Strand fra Avfall Norge og Gunilla Carlson fra Sysav. Styret består av 11 personer från Argentina, Israel, USA, Singapore, Danmark, Norge, Portugal, Østerrike, Sverige och Serbia.

Carlos da Silva ble valgt til president.

Avfall Norge samarbeider tett med ISWA i prosjektet Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC).

ISWA er en viktig pådriver for bedre avfallhåndtering og ressursutnyttelse i et internasjonalt perspektiv. Det er en dimensjon som engasjerer meg. Det er store uløste oppgaver der ute og mye vi kan oppnå best i felleskap, ikke minst når det gjelder å skape marked for resirkulere råvarer.

Kilde: Nancy Strand, Avfall Norge

ISWA's misjon

To Promote and Develop Sustainable and Professional Waste Management Worldwide

ISWA achieves its mission through:

  • Promoting resource efficiency through sustainable production and consumption
  • Support to developing and emerging economies
  • Advancement of waste management through education and training
  • Promoting appropriate and best available technologies and practices
  • Professionalism through its programme on professional qualifications.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901