Nesten 1000 båter levert til gjenvinning

Bare én måned etter at den nye returordningen for kasserte fritidsbåter ble sjøsatt, har avfallsmottakene tatt i mot over 970 båter. Det viser at oppryddingsbehovet er stort.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 6. november 2017 | Fagområde: Gjenvinning og ombruk

Ny returordning

Den nye returordningen trådte i kraft 1. oktober i år. Ordningen har som mål å bidra til færre kasserte fritidsbåter og mer materialgjenvinning. Alle båter opp til 15 fot uten motor kan leveres gratis til alle kommuner eller i umiddelbar nærhet av kommune, i Norge. I tillegg får alle båteiere 1000 kroner i tilskudd når båten blir levert til gjenvinning.

Stor pågang

Avfall Norge er svært fornøyd med hvordan bransjen har håndtert den nye ordningen.

- Bransjen gjør en formidabel jobb og har bidratt til løsninger på rekordtid. Likevel er det fortsatt et stort etterslep med kasserte fritidsbåter som vi skal håndtere - vi er klare, sier administrerende direktør Nancy Strand.

970 båter til gjenvinning på én måned viser at oppryddingsbehovet er stort. De fleste fritidsbåtene som har funnet veien til mottak er er kanoer, kajakker og småbåter uten motor som har vært en forurensing.

- Flere steder har det vært ivrige lag og foreninger som har gjort en stor innsats for å rydde og tjene noen kroner, sier prosjektleder Sveinar Kildal.

Viktig med et godt samarbeid

Avfall Norge påpeker at dette er en ordning som fortsatt er i etableringsfasen og håper at den store pågangen er med på å få et godt samarbeid med fylkesmennene slik at anlegg får de nødvendige tillatelser for at ordningen skal fungere på best mulig måte

- Nå er vi opptatt av at båtene kan materialgjenvinnes og ressursene utnyttes best mulig, sier administrerende direktør Nancy Strand.

Avfall Norge er glad for at ordningene bidrar til at båter samles inn til gjenvinning.

- Vi er  glad for at ordningene fungerer og flere behandlingsanlegg vil gjøre det enda enklere å levere båter til gjenvinning, sier prosjektleder i Avfall Norge Sveinar Kildal.

Snart flere mottak for større båter

Mottak og behandling av store båter er under etablering og allerede nå er det fem anlegg i Norge som kan ta båter over 15 ft med innenbors motor.

Kasserte båter skadelig for miljøet

Kasserte fritidsbåter kan inneholde miljøskadelige deler og stoffer.

Ved å levere inn fritidsbåten til et avfallsmottak vil materialgjenvinning og energiutnyttelse gi reduserte klimagassutslipp og positive miljøeffekter. I tillegg hindrer det at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøavgifter og mikroplast.

Returordning for fritidsbåter

  • Alle båter opp til 15 fot uten motor kan leveres gratis til alle kommuner eller i umiddelbar nærhet av kommune, i Norge.
  • Båteiere får 1.000 kroner i tilskudd når båten blir levert til gjenvinning.
  • Kommuner og godkjente private anlegg som behandler kasserte fritidsbåter inntil 15 meter, kan få tilskudd fra tilskuddsordningen. Tilskuddssatsene skal dekke kostnader og gjøre det attraktivt å etablere mottak for fritidsbåter. Tilskuddene betales ut av Miljødirektoratet.Kontakt oss

Sveinar Kildal

Fagrådgiver
Ansvar: Ny returordning for fritidsbåter
Telefon:  91308285

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter