Nesten 900 deltagere på plass under Årskonferansen

Årskonferansen er i gang i Stavanger og hele bransjen er samlet for å diskutere avfall og industri.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 5. juni 2018

Vil sette søkelys på bærekraftig industri

Temaet for årets konferanse er «Industriell bærekraft», hvor målet er å sette søkelys på hvordan bærekraftig utnyttelse av ressurser skal skape ny, industriell utvikling.

Det må lønne seg

Dersom vi skal lykkes i å håndtere ressursknapphet, klimaendringer og forsøpling, må det skapes mer lønnsomhet og større vekst gjennom ny industriell utvikling.

- Det må lønne seg mer å ta ressurser i bruk på nytt, og vi må sørge for at resirkulerte råvarer blir førstevalget for industrien, sier administrerende direktør Avfall Norge, Nancy Strand.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen og annet næringsliv er samlet i Stavanger for å diskutere hvordan dette skal la seg gjennomføre.

- Vi må være forberedt på en situasjon der ressursknapphet fører til at råvarepriser skyter i været, eller at krig og konflikt gjør sentrale ressurser utilgjengelige, sier Strand.

Ta vare på ressursene

En bærekraftig ressursforvaltning av råvarer handler om at vi bruker de riktige materialene flere ganger.

- Smart forbruk forutsetter smart produksjon, som igjen forutsetter nye måter å tjene penger på. Det er dette industriell bærekraft handler om, forklarer Strand.

Bransjens viktigste møteplass

– Avfall Norges årskonferanse er avfalls- og gjenvinningsbransjens viktigste møteplass, og jeg er veldig glad for at vi i årets tema har trukket så mange mennesker til Stavanger, sier prosjektleder for konferansen, Silje Rosenlund.

Bransjen bidrar til bærekraft både samfunnsmessig og økonomisk, og branjen vil spille en nøkkelrolle for å utvikle sirkulær økonomi i Norge, mener Avfall Norge. 

– Når politikere er opptatt av at det skapes nye, lønnsomme og miljøvennlige arbeidsplasser, kan de se til oss. For her er det klimanytte i alt arbeid vi gjør, legger Nancy Strand til.

Bedre rammevilkår for sirkulærøkonomien

- Her er det store muligheter for å skape verdier, hvis politikerne også sørger for å utvikle gode rammevilkår for sirkulærøkonomien, sier Nancy Strand.

Økt etterspørsel etter resirkulerte råvarer

- Vi trenger fornuftige reguleringer, økonomiske incentiver, samt at offentlig sektor i langt større grad etterspør resirkulerte råvarer og produkter i sine anskaffelser, avslutter Nancy Strand.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter