Utfordret politikerne på forsøpling

Fredag 21. juni møtte Avfall Norge politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet. Temaet var forsøpling, og budskapet fra Avfall Norge var at det må komme på plass ansvarsbestemmelser for alt, uavhengig av om det er marint eller ikke.
Av: Avfall Norge | Publisert: 22. juni 2018 | Fagområde: Marin forsøpling

Administrerende direktør Nancy Strand hadde med seg kommunikasjonssjef Torbjørn Sølsnæs til møtet med politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, Marit Vea (V). Møtet kom i stand etter at Avfall Norge i april fremmet forslag om refusjonsordning for alt avfall på avveie – ikke kun det som er marint avfall.

- Det var et godt møte, og jeg er glad for at departementet vil ta våre innspill med seg videre. Det er viktig å sørge for forutsigbare rammevilkår for bransjen også når det kommer til opprydningsaksjoner, sier Nancy Strand.

I dag er regelverket utformet slik at det differensierer mellom herreløst marint avfall og herreløst avfall som som finnes i skog og mark:

  • Herreløst marint avfall som samles frivillig og oppfyller visse andre kriterier, tas i mot vedlagsfritt. Kostnader dekkes enten gjennom refusjonsordningen for marint avfall, eller gjennom tilskudd fra Miljødirektoratet.
  • Ansvaret for herreløst avfall som ikke er marint er hos den som rydder. Det betyr at dette regulatorisk skal behandles som næringsavfall, og at mottaker skal ha vederlag for å dekke kostnadene.

Avfall Norges budskap til politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet:

  • Ansvarsbestemmelsene for herreløst avfall må gjøres tydeligere og må gjelde alt avfall som ikke har en eier, uavhengig av om det er marint eller ikke.
  • Det er behov for en forutsigbar finansieringsordning for herreløst avfall, som dekker de reelle kostnadene avfallsselskapene har knyttet til å ta i mot avfall fra opprydningsaksjoner.

Kontakt oss

Torbjørn Sølsnæs

Avfall Norge
Telefon:  48867925
E-post: