Hvem fortjener årets hederspriser?

Avfall Norge har nå åpnet for nominasjon til årets hederspriser, Innovasjonsprisen og Gründerprisen. Du kan nominere kandidater frem til 12. april.

Av: Avfall Norge | Publisert: 15. februar 2019

Avfall Norges hederspriser skal belønne innsats som bidrar til en sirkulær økonomi, med utgangspunkt i avfall og gjenvinning. For å lykkes med fremtidens lavutslippssamfunn, må vi lykkes med den sirkulære økonomien. For å lykkes med sirkulærøkonomi må det eksistere et samspill mellom menneskene, miljøet og markedet.

Arbeidet som belønnes, kan omfatte ulike aspekter innen teknologi og tjenester, økonomi, samfunns- og markedsforhold, samt systemer og konsepter. Juryen prioriterer nominerte som kan vise til dokumenterte resultater og effekt, samarbeid og har overføringsverdi hos flere.

Vinneren kåres på Avfall Norges årskonferanse under festmiddagen.

Hvordan nominere eller sende tips

Du kan nominere din egen virksomhet eller tipse om aktuelle kandidater

Nominasjon sendes med begrunnelse til silje.rosenlund@avfallnorge.no innen 12. april

Dokumentet skal bestå av maks to sider med følgende oppbygging:

 1. Kort beskrivelse av kandidat
 2. Besvarelse i henhold til kriteriene i seksjoner
 3. Eventuelle vedlegg

Hvilke priser deles ut?

Vi deler ut to Hederspriser: Innovasjonsprisen og Gründerprisen

Innovasjon, ny teknologi og nye markedskrefter påvirker bransjens utvikling. Bransjen blir utfordret av andre næringslivsaktører på å utvikle nye markeder for resirkulerte råvarer og å bevege seg oppover ressurspyramiden mot null avfall.

Nye aktører, gründere, teknologi og digitalisering er sterke drivere i dette markedet. Samtidig har de etablerte i bransjen og næringslivet mye kompetanse og lang erfaring med utvikling.

Derfor utlyser vi både Innovasjonsprisen for banebrytende arbeid i etablerte bedrifter og Gründerprisen for konsepter blant nye aktører.

Hvem kan få Innovasjonsprisen?

Prisen kan gis til enkeltpersoner, private eller offentlige/kommunale bedrifter. Den retter seg mot fagmiljøer i både offentlig og privat sektor, i og utenfor bransjen. Bedrifter omfatter her også leverandører og rådgivere. Prisen kan også gis til universiteter, studenter eller miljøer og samarbeidsteam som arbeider med innovasjon innenfor avfall og gjenvinning, resirkulerte råvarer eller ressursutnyttelse. Prisen kan også gis til definerte prosjekter. Dersom arbeid er utført på oppdrag, er det oppdragsgiver som normalt er mottaker av prisen. Man må ikke være medlem av Avfall Norge for å vinne prisen.

Kandidater for Innovasjonsprisen blir vurdert etter følgende kriterier:

 • Dokumentasjon: Arbeidet må vise til dokumenterte resultater, effekt og faglig kvalitet og må ha foregått i minst 6 mnd.
 • Nivå av innovasjon: Banebrytende arbeid hvor et nytt produkt, et tjenestetilbud, en metode eller et nytt marked er blitt introdusert.
 • Nivå knyttet til sirkulærøkonomi:
  • Arbeid har bidratt til at avfall har løftet seg fra å være noe man henter og håndterer til å bli et viktig ledd i den sirkulære økonomien.
  • Arbeid har bidratt til at bransjen er en industri som håndterer og resirkulerer viktige råvarer, leverer ressurser og skaper nye arbeidsplasser.
  • Arbeid har bidratt til samfunnsverdi og miljømessige fordeler
  • Arbeid har bidratt til positivt samarbeid mellom en eller flere andre aktører i den sirkulære økonomien (eks. designer, produsenter, handel, avfallsprodusenter, forbrukere)
  • Markedspotensial og overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt

Hvem kan få Gründerprisen?

Gründerprisen kan gis til enkeltpersoner eller start-ups, studenter innenfor entreprenørskap eller grupper som jobber med et nytenkende prosjekt/gründeride innenfor avfall og gjenvinning eller den sirkulære økonomien.

Kandidater for Gründerprisen blir vurdert etter følgende kriterier:

 • Ideen/konseptets nivå knyttet til sirkulærøkonomi
  • Arbeid har bidratt til at avfall har løftet seg fra å være noe man henter og håndterer til å bli et viktig ledd i sirkulærøkonomien.
  • Arbeid har bidratt til at bransjen har blitt en industri som håndterer viktige råvarer og , leverer ressurser og skaper nye arbeidsplasser og skaper nye markeder. og arbeidsplasser.
  • Arbeid har bidratt til positivt samarbeid mellom en eller flere andre aktører i den sirkulære økonomien (eks. designer, produsenter, handel, avfallsprodusenter, forbrukere)
  • Arbeid har bidratt til samfunnsverdi og miljømessige fordeler
  • Markeds-, forretnings-, verdiskapings- og vekstpotensiale
  • Realiserbarhet og gjennomføringspotensiale
  • Innovasjonsgrad
  • Brukervennlighet
  • Formidlingsevne

Hva vinner man?

Vinnere får diplom og et gavekort på 10 000 NOK. I tillegg får dere synliggjort deres case med video på scenen under festmiddagen den 19. juni.

Hvordan deles prisene ut?

Hvert år begrunner juryen sitt valg av vinner. Nominerte presenteres på dagen i plenum under Avfall Norges årskonferanse, vinner annonseres og presenteres under middagen den 19. juni.

Hvem kan foreslå kandidater:

Alle virksomheter og enkeltpersoner kan nominere egne eller andres løsninger, prosjekter osv. Juryen vurderer innkomne forslag og kan også selv fremme egne forslag.

Hvem er i juryen?

Juryen består av 5-7 personer hvorav en er direktøren i Avfall Norge. De øvrige oppnevnes ut fra personlig egnethet, bestående av 2-3 representanter fra medlemmer i Avfall Norge og 2-3 eksterne representanter. Juryen oppnevnes av direktøren.

I 2019 består juryen av:
Hans Georg Høgevold- Garstad, Adm. dir Avfall Sør
Kjersti Kristoffersen, Kommunikasjonssjef, Oslo kommune Renovasjonsetaten
Mona Tønne, Markedssjef, Franzefoss
Cathrine Barth, Co-founder Circular Norway
Tor Mühlbradt, Special Advisor, Sustainability Division, Innovasjon Norge
Nancy Strand, adm.dir Avfall Norge