Nordic Biogas Conference 2019 til Oslo - gir stor mulighet for industrien!

I samarbeid med alle de 5 nordiske landene og Oslo som miljøhovedstad, arrangeres Nordic Biogas Conference (NBC) i Oslo april neste år. Den norske og nordiske industrien får med det en stor mulighet til å synliggjøre løsninger for et globalt marked.
Av: Mona Sæther | Publisert: 12. november 2018

Nordic Biogas Conference er en stor mulighet for den norske bransjen innen hele verdikjeden for biogass og biogjødsel, mener administrerende direktør i Avfall Norge.

- Vi kan gjennom konferansen synliggjøre satsingen som er gjort gjennom flere år med investeringer i anlegg og verdikjeder. Dette er et internasjonalt marked som i stigende grad etterspør løsninger for en sirkulær økonomi, sier Strand.

Norden er ledende på biogass

Biogass og biogjødsel bidrar til redusert klimagassutslipp og verdiskaping gjennom gjenvinning av næringsstoffer, organisk materiale og energi fra matavfall og annet organisk avfall. De nordiske landene er internasjonalt kjent for å være pionerer på bærekraftig biogassproduksjon, det gjelder særlig på biogass til transport.

- Ved bruk av biogass til transport og biogjødsel til ny matproduksjon i landbruket, er vi i norden flinke til å utnytte ressursene lokalt. Derfor er det viktig at vi setter fokuset på organisk avfall som ressurs gjennom denne konferansen - dette er sirkulær økonomi i praksis, sier Strand.

Den 7. nordiske biogasskonferansen vil vise både dagens og morgendagens løsninger, som inkluderer blant annet flytende biogass drivstoff i tungtransport i tillegg til karbonfangst utnyttelse (CCU) med utnyttelse av CO2 til ny matproduksjon - som er noe av det som kan bli "den neste bølgen" innen biogass.

Deltakere fra hele verden

Nordic Biogas Conference 2019 er organisert av de ledende representantene for biogassindustrien fra alle de fem nordiske landene med Avfall Norge som hovedarrangør sammen med Oslo by.

300 - 500 deltakere fra hele verden og mer enn 30 foredragsholdere vil delta på plenumspresentasjoner, parallelle sesjoner på utvalgte temaer, posterutstilling, utstilling og studieturer.

Konferansen gir mulighet til å møte beslutningstakere i industrien, utveksle beste praksis om produksjon, distribusjon og utnyttelse av biogass og biogjødsel i Norden.

ISWA Beacon konferanse og Composting Day

I forkant av NBC mandag 8. april arrangeres den internasjonale ISWA Beacon*-konferansen med temaet Bio-Waste Management- Collection and Sorting. Fokuset er på innsamling og håndtering av matavfall i byer og kommuner. I tillegg arrangeres for første gang en internasjonal Composting Day i Oslo, parallelt med NBC tirsdag 9. april.

* Beacon er ISWAs fyrtårn-konferanse - med de fremste ekspertene internasjonalt.

Info og påmelding ISWA Beacon-konferansen om Bio-Waste Management

Info og påmelding Composting Day

Info og påmelding til den Nordiske biogasskonferansen hos Avfall Norge - og på konferansens egne nettsider: https://www.nordicbiogasconference.org/

Nordic Biogas Conference

  • 9. april 2019 - 10. april 2019 - studieturer 11. april
  • Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
  • Pris, informasjon og påmelding: Se https://www.nordicbiogasconfer...
  • Early bird (laveste pris påmelding): Forlenget til 4. februar 2019

Hovedarrangører

Avfall Norge

Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten

Sorpa (Is)

Biogasforeningen (Dk)

Finnish Biogas Assocation (Fi)

Avfall Sverige (Se)

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter