Lukk søk

Nordic Biogas Conference 2019 til Oslo - gir stor mulighet for industrien!

I samarbeid med alle de 5 nordiske landene og Oslo som miljøhovedstad, arrangeres Nordic Biogas Conference (NBC) i Oslo april neste år. Den norske og nordiske industrien får med det en stor mulighet til å synliggjøre løsninger for et globalt marked.
Av: Mona Sæther | Publisert: 12. november 2018

Nordic Biogas Conference er en stor mulighet for den norske bransjen innen hele verdikjeden for biogass og biogjødsel, mener administrerende direktør i Avfall Norge.

- Vi kan gjennom konferansen synliggjøre satsingen som er gjort gjennom flere år med investeringer i anlegg og verdikjeder. Dette er et internasjonalt marked som i stigende grad etterspør løsninger for en sirkulær økonomi, sier Strand.

Norden er ledende på biogass

Biogass og biogjødsel bidrar til redusert klimagassutslipp og verdiskaping gjennom gjenvinning av næringsstoffer, organisk materiale og energi fra matavfall og annet organisk avfall. De nordiske landene er internasjonalt kjent for å være pionerer på bærekraftig biogassproduksjon, det gjelder særlig på biogass til transport.

- Ved bruk av biogass til transport og biogjødsel til ny matproduksjon i landbruket, er vi i norden flinke til å utnytte ressursene lokalt. Derfor er det viktig at vi setter fokuset på organisk avfall som ressurs gjennom denne konferansen - dette er sirkulær økonomi i praksis, sier Strand.

Den 7. nordiske biogasskonferansen vil vise både dagens og morgendagens løsninger, som inkluderer blant annet flytende biogass drivstoff i tungtransport i tillegg til karbonfangst utnyttelse (CCU) med utnyttelse av CO2 til ny matproduksjon - som er noe av det som kan bli "den neste bølgen" innen biogass.

Deltakere fra hele verden

Nordic Biogas Conference 2019 er organisert av de ledende representantene for biogassindustrien fra alle de fem nordiske landene med Avfall Norge som hovedarrangør sammen med Oslo by.

300 - 500 deltakere fra hele verden og mer enn 30 foredragsholdere vil delta på plenumspresentasjoner, parallelle sesjoner på utvalgte temaer, posterutstilling, innendørs utstilling og en utendørs biogassfestival for hele byens befolkning. Under festivalen vil det bli utstilling av verdikjeden for biogass, herunder kjøretøy, lastebiler og maskiner.

Konferansen gir mulighet til å møte beslutningstakere i industrien, utveksle beste praksis om produksjon, distribusjon og utnyttelse av biogass og biogjødsel i Norden.

ISWA Beacon konferanse og Compost Practitioner day

I forkant av NBC mandag 8. april planlegges en ISWA Beacon-konferanse med temaet Biowaste - Collection and Sorting. I tillegg planlegges det for en Compost Practioner Day parallelt med NBC tirsdag 9. april.

Les mer om den nordisk biogasskonferansen hos Avfall Norge og på konferansens nettside: https://www.nordicbiogasconference.org/

Nordic Biogas Conference

  • 9. april 2019 - 10. april 2019 - studieturer 11. april
  • Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
  • Det planlegges en åpen biogassfestival på Rådhusplassen 9. april med visning av hele verdikjeden for biogass
  • Pris, informasjon og påmelding: Se https://www.nordicbiogasconfer...
  • Frist “call for abstracts”: 15. desember
  • Early bird (laveste pris påmelding): 4. januar 2019

Hovedarrangører

Avfall Norge

Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten

Sorpa (Is)

Biogasforeningen (Dk)

Finnish Biogas Assocation (Fi)

Avfall Sverige (Se)

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk
Telefon: 92292262