Nordisk møte i Oslo

Denne uken hadde Nordisk Avfallsforening møte i Oslo for å snakke om ærlig styrket samarbeid og fokus på ombruk, tekstiler, plast og digitalisering.
Av: Avfall Norge | Publisert: 13. juni 2018

Styrket samarbeid

Fokuset for tirsdagens møte var å gå igjennom oppdateringer fra alle land med særlig fokus på ombruk, tekstiler, plast og digitalisering.

Målet var å finne en felles nordisk praksis for samarbeid hvor det i går ble etablert en syvpunktsliste for ønsket arbeid og fokus videre:

1. Sammenstilling av en felles nordisk rapport på dagens praksis og utfordringer knyttet til ombruk, tekstiler og plast

2. Følge opp på runde-bord-diskusjoner på tekstilgjenvinning

3. Nordiske krav for et felles pantesystem

4. Kvalitetsgjenvinning på plast - for å unngå nye problemer - hva slags plast bør ha prioritet?

5. Målemetoder for ombruk og forberedelse til ombruk, knyttet til EU-direktivet

6. Nordisk forretningsutvikling - eksportmuligheter

7. Nordisk dataplattform - datastrategi: bruk og deling av data og smarte byer

På møtet ble det også diskutert et potensielt samarbeid med institusjonen Nordic Innovation.

Nordic Innovation jobber for å stimulere handel og innovasjon på tvers av landegrensene. Organisasjonen er underlagt Nordisk ministerråd og er en sentral aktør i implementeringen av det nordiske partnerskapsprogrammet for handels- industri- og innovasjonssamarbeid.

Den digitale plattformen for avfall, WasteIQ, som er en videreutvikling av BIR sin BossID, ble også presentert som inspirasjon, som er en bidragsyter til å løfte digitalisering og standardisering i bransjen.


Besøkte RoAF

De tok også turen innom RoAF (Romerike Avfallsforedling IKS ), som eier og drifter Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Her fikk de omvisning og ble fortalt hvordan de jobber for å forvalte ressursene i avfallet. 

ROAFs overordnede mål er 70 prosent materialgjenvinning og ombruk innen 2030. Her ble det diskutert hvordan avfallsselskapene kan jobbe tettere med produsentene for å få mer miljøvennlige løsninger på emballasje. 

Om Nordisk Avfallsforening

Formålet med foreningen og møtet er å styrke det nordiske samarbeidet på avfallsområdet og samordne den politiske posisjonen i andre internasjonale forum der dette er mulig.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter