Lukk søk

Norge bør lage en plan for utfasing av bruk av torv

Avfall Norge har i dag sammen med Sabima og Framtiden i våre hender sendt brev til Klima og Miljødepartmentet (KLD) med forslag om at Norge snarest lager en plan for å fase ut bruk av torv fra myr.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 3. februar 2016 | Fagområde: Biologisk behandling

Myr er Norges viktigste karbonlager og bevaring av myr er blant de klimatiltak det har vært minst oppmerksomhet om – til tross for at det er både kostnadseffektivt og kan gi betydelig effekt.

Sammenlignet med regnskog, lagrer myr i boreale områder seks ganger så mye karbon per arealenhet.
 
I Norge er en tredjedel av myrområdene forsvunnet i løpet av de siste hundre årene. Det skyldes blant annet uttak av torv til vekstmedium for drivhusproduksjon samt billig vekstjord til hager og parker.

Avfall Norge foreslo allerede i 2014 at Norge måtte lage en plan for å fase ut bruken av torv i jordprodukter. Nå følger vi opp med et skriftlig brev til Klima- og miljødepartementet, sammen med miljø- og naturvernorganisasjonene Sabima og Framtiden i våre hender. I brevet henviser vi til tall fra Storbritannia, som gjennom en tilsvarende utfasingsplan har redusert bruken av torv med 40-50 prosent både i det profesjonelle markedet og i private hjem. 

Torv er fattig på næring, men har gode egenskaper som dyrkingsmedium. Derfor er det blant annet bønder og gartnere storbrukere av torv i kombinasjon med kunstgjødsel. I tillegg er hagemarkedet dominert av torvbaserte produkter. Hele 86 prosent av all hagejord som selges på norske hagesentre er torv fra myr, hovedsakelig tatt ut i Norge.
 
Dette skjer på tross av at finnes gode, miljøvennlige alternativer i form av kompost fra matavfall, hogstavfall og hageavfall, slam, samt fiber fra skogvirke (bark og flis).
 
Disse råvarene representerer store muligheter for verdiskaping og arbeidsplasser i den sirkulære bioøkonomien. Avfall Norge har lenge hatt fokus på å erstatte torv fra myr med miljøvennlig kompost som produseres av for eksempel Lindum, Oslo Kompost, ØRAS og mange andre.

Senere i vår vil Avfall Norge lansere Kompostportalen.no. Portalen har som målsetting å gi publikum kunnskap om jord og veiledning på hvor man kjøpt den miljøvennlige kompostbaserte jorda.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Team Leader ReThinking Waste, Project Manager REdu, Adviser Biowaste and Circular Economy
Telefon:  92292262