Norge gjenvinner mindre

I 2015 fortsatte mindre andel av avfallet å gå til materialgjenvinning og energigjenvinning enn i årene før. Det er samtidig som avfallsmengdene fortsetter å stige.
Av: Avfall Norge | Publisert: 22. november 2017

Statistisk sentralbyrå publiserte tirsdag denne uken avfallsregnskapet for 2015, som kunne melde at andelen avfall som går til gjenvinning har gått ned på nasjonalt nivå. Samtidig fortsetter avfallsmengdene å vokse.

Det betyr at Norge verken møter egne nasjonale avfallspolitiske mål, eller målene Norge har forpliktet seg til gjennom EØS-avtalen.

Avfallspolitiske mål

Norge har et nasjonalt mål at veksten i avfall være vesentlig mindre enn veksten i BNP. I tillegg har Norge et delvis uttalt mål om å gjenvinne 80 prosent av ordinært avfall - altså både materialgjenvinning og energigjenvinning. Dette lå på 77 prosent i 2015. Det er en nedgang fra 80 og 81 prosent i 2012 og 2013. 

Gjennom EØS er Norge også forpliktet til at 50 prosent av husholdningsavfall skal materialgjenvinnes innen 2020. 

Derfor synes Nancy Strand at avfallsregnskapet viser en skuffende trend.

- Årets regnskap viser lavere gjenvinning. Selv om nedgangen ikke er dramatisk er retningen feil. Vi skal resirkulere mer, ikke mindre, sier Strand. 

På stedet hvil

Materialgjenvinning har stått på stedet hvil de siste årene. Mengden ordinært avfall til deponi har også gradvis økt de siste årene, blant annet på grunn av økt deponering av betong og tegl.

Hvordan kan vi materialgjenvinne mer?

Norge kan benytte seg av mange ulike virkemidler for å oppnå mer og bedre materialgjenvinning. Det betyr at vi først og fremst må ha et eget nasjonalt mål materialgjenvinning, slik at vi får på plass de riktige virkemidlene for å nå forpliktelsene.

Av det som går til energigjenvinning er blandet avfall den største andelen. Dette er avfall som aldri har vært kildesortert. Miljødirektoratet har tatt til orde for  obligatorisk utsortering av plast og matavfall både fra norske husholdninger og lignende avfall - som fra tjenesteytende næringer. 

Avfallsmengden fra tjenesteytende næringer er nemlig omtrent like stor som den fra husholdningene, og trolig lignende i sammensetning. Det betyr det er en stor mengde avfall egnet til materialgjenvinning fra denne kilden.

Mindre avfall fra industrien

I tidligere utgivelser av avfallsregnskapet har husholdninger, tjenesteytende næringer, industrien, bygg- og anleggsaktivitet og øvrige/uspesifiserte næringer stått for omtrent en femtedel av avfallsmengden hver.

Men årets utgave viser at det er mye mindre avfall fra industrien.

Det er hovedsakelig en endring av definisjon av biprodukter som gir utslag på statistikken. Etter å ha rådført seg med andre nordiske myndigheter, har Miljødirektoratet forent SSBs definisjon av biprodukt med den i EU. Enkelte mengder som tidligere ble definert som avfall, faller derfor under en ny definisjon som biprodukt.

Dette får konsekvenser for avfallet fra industrien, som etter denne omorganiseringen kun står for 13 prosent av de totale avfallsmengdene.

To år igjen!

Norge skal nå målet om 50 prosent materialgjenvinning innen 2020. Derfor inviterer Avfall Norge til et frokostseminar om materialgjenvinning i januar 2018, og hvilke tiltak som vil dra oss i havn.

Alle fra produsent og forbruker til avfallsbehandlere må bidra om vi skal klare å løse disse utfordringene. Om kort tid vil vi være bundet av enda vanskeligere mål som vi også skal nå.

Mer informasjon om dette kommer på våre hjemmesider.

Om avfallsregnskapet

Avfallsregnskapet viser omfattende data om avfallskilder, behandling og avfallsmengder. Statistisk sentralbyrå sammenstiller de ulike dataene om avfall fra industri, bygg- og anlegg, husholdninger, med mer. Beregningen sammenstiller de ulike avfallsdatasettene fra to år tilbake.

Mål i avfallspolitikken

Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å materialgjenvinne 50 prosent av husholdningsavfall innen 2020.

I tillegg til dette har Norge et nasjonalt mål om at veksten i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn veksten i BNP, og et delvis uttalt mål om at 80 prosent av ordinært avfall skal gjenvinnes.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter