- Vi har samme utfordringer, så løsningene finner vi best i samarbeid

Den globale kongressen til ISWA diskuterte nåtidens og fremtidens avfallshåndtering. Blant de 900 deltakerne var Norge godt representert, bl.a. med spesialrådgiver i Avfall Norge, Nancy Strand.

Av: Stine Thorp | Publisert: 26. september 2022

Global plastavtale, hvordan måle hvor langt vi har kommet i sirkulærøkonomien, nye teknologier, klima, emballasje, matavfall, avfallsforbrenning og deponi. Det var et stort spenn i temaer under International Solid Waste Associations årlige globale kongress, som ble arrangert i Singapore i slutten av september. Norge var betydelig representert både i foredrag og utstilling.

Flere enn 900 deltakere fra hele verden var samlet for å utveksle ny kunnskap og diskutere bransjens fremtid.

Nye teknologier ble presentert, men de største diskusjonene handlet om systemforbedringer, mobilisering av innbyggere, bruk av data og hvordan finanssektoren kan bidra til å utvikle mer bærekraftig avfallshåndtering verden over.

Innovasjon Norge deltok sammen med klyngene Circular Packaging Cluster, Norsk senter for sirkulærøkonomi (NCCE), og NOSCA (clean oceans) for å promotere norske løsninger, kompetanse og teknologi.

Innovasjon Norge hadde sesjon om løsninger for organisk avfall. Tina Wågønes presenterte Den magiske fabrikken, og deltok i panelsamtale sammen med Marisa Soares fra Yara og Nancy Strand fra Avfall Norge, som også sitter i ISWAs styre.

Stor interesse for CLOCC-prosjekt

Avfall Norges CLOCC-prosjekt, som jobber for å bygge avfallshåndteringssystemer i deler av verden som ikke har det, og dermed redusere marin forsøpling, fikk også en sentral plass på konferansen. Prosjktleder Sigve Ånderå presenterte erfaringer fra Banyuwangi, Indonesia. Kombinasjonen av lokalt samarbeid, grundig oppbygging av prosjektet og betydningen av lokal styring som utgangspunkt for valg av konkrete løsninger ble møtt med stor interesse. CLOCC har benyttet UN Habitats Waste Wise Cities som også ble grundig diskutert som et felles, globalt måleverktøy på konferansen.

- Det slår meg at avfall i økende grad blir et globalt tema, da det som skjer i én verdensdel påvirker helheten, sier Strand.

Må tenke forretninger

- Som styremedlem i ISWA blir jeg mer og mer opptatt av hvordan vi kan samarbeide for å løse felles utfordringer. Utfordringer vi har i Norge viser seg å ha generell relevans, og det betyr at vi kan finne løsninger nettopp i kontakt med land hvor vi minst ventet å finne dem. Vi skal heller ikke undervurdere behovet for å finne nye forretningsmodeller som kan fungere utover en pilotperiode og skaleres.

Stor tro på plastavtale

FN-avtalen om plastforurensning var også et gjennomgangstema. FNs miljøforsamling i mars i år ble startskuddet for en bindende juridisk avtale som skal omfatte hele livssyklusen for plast. Nå trappes det opp mot det første formelle forhandlingsmøtet i Uruguay i slutten av november. Norges har inntatt en ledende rolle i dette arbeidet gjennom en høyambisjonskoalisjon. En rekke organisasjoner jobber for å løfte frem konkrete elementer som kan inngå i denne avtalen. Nancy Strand, som nylig ble gjenvalgt som styremedlem i ISWA, har fått i oppgave å koordinere ISWAs arbeid inn mot forhandlingene.

- FNs plastavtale gir oss en unik mulighet for å få plass felles minimumsstandarder for avfallshåndtering over hele verden. Avtalen gir et springbrett for samarbeid og nytenkning som vi må være med å påvirke, og det er viktig at vi støtter norske myndigheters ambisiøse mål her, sier Strand.

Norge på ISWA-kongressen

Det var flere nordmenn som holdt foredrag under konferansen. :

  • Ola Ronæss fra Circular Packaging Cluster presenterte muligheter og barrierer for sirkulære emballasje-løsninger.

  • Henrik Siepelmeyer fra Universitetet i Agder presenterte sin doktorgradsforskning innen atferdspsykologi og bruk av smarte teknologier for å påvirke adferd.

  • Johnny Stuen fra Kanfa Group/Technip Energies presenterte løsninger for karbonfangst og lagring, samt teknologi som kan produsere hydrogen på basis av metan fra matavfall

  • Jacob Rognhaug fra Tomra presenterte deres syn på en helhetlig sirkulær økonomi for plast HRS - Holistic Resource Systems.

Dette er ISWA

International Solid Waste Association er en ikke-statlig, uavhengig og ideell forening ved lov og følger oppdraget om å fremme og utvikle profesjonell avfallshåndtering over hele verden som et bidrag til bærekraftig utvikling.

ISWA består av 47 nasjonale bransjeorganisasjoner (hvor Avfall Norge representerer Norge), og et hundretalls tilknyttede medlemmer som varierer fra universiteter til konsulentselskap, bykommuner til finansielle institusjoner.

Mer info: Iswa.org

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Relaterte artikler

Se flere nyheter