Lukk søk

Norsk Gjenvinning får nye eiere

20. desember inngikk det norske oppkjøpsfondet Summa Equity avtale om å kjøpe Norsk Gjenvinning.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 22. desember 2017

Kjøper Norsk Gjenvinning for andre gang

Det er oppkjøpsfondet Summa Equity som har kjøpt Norsk Gjenvinning, fondet er etablert av blant andre Reynir Indahl. Dette blir andre gang Indahl kjøper Norsk Gjenvinning, første gang i 2011 da han var partner i equityfondet Altor som kjøpte Norsk Gjenvinning fra franske Veolia.

Transaksjonen er avhengig av myndighetsgodkjennelse og forventes gjennomført i 1. kvartal 2018, skriver Norsk Gjenvinning på nggroup.no.

Prisen er ikke offentliggjort, men i følge DN.no anslås transaksjonen til å være på rundt 4,2 milliarder kroner, og eierne sitter igjen med verdier for 1,9 milliarder kroner. Det er rundt 90 ansatte på eiersiden som samlet deler verdier for 148 millioner kroner. Mange blir med videre som eiere.

– Vi tror at dette kan bli et av de ledende selskapene i hele Norden. Norsk Gjenvinning har satset 200 millioner kroner årlig på å investere i forretningen, teknologi, automatisering og opplæring av ansatte. Det skal vi fortsette med, sier Indahl til DN.no

Norges største gjenvinningsselskap

Norsk Gjenvinning-konsernet er Norges største gjenvinningsselskap, med rundt 1200 ansatte og en årlig omsetning på i overkant av 4 milliarder kroner. Norsk Gjenvinning samler inn og resirkulerer 25 prosent av alt næringsavfall i Norge.

Selskapet har siden 2011 hatt Altor som hovedeier, og har i denne perioden styrket sin posisjon som ledende aktør innen gjenvinning, globalt salg av resirkulerte råvarer og industrielle løsninger for sirkulær økonomi, skriver Norsk Gjenvinning i en pressemelding. 

- Vi er svært entusiastiske over å få Summa inn som ny eier. De deler blant annet vår tro på at et selskap som vil være bærekraftig ikke bare må legge vekt på det økonomiske, men også på miljøet og det sosiale fotavtrykket, sier Erik Osmundsen i pressemeldingen. 

Om Norsk Gjenvinning-konsernet

  • Norsk Gjenvinning ble etablert i 1926 og er i dag markedslederen i det norske gjenvinningsmarkedet. 
  • Konsernet samler årlig inn ca. 1,8 millioner tonn avfall fra næringslivet og produserer resirkulerte råvarer som selges i det internasjonale markedet. 
  • Konsernet tilbyr også husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. 
  • Konsernet har ca. 40 anlegg og ca. 1 200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner

Om Summa Equity

  • Summa Equity ble etablert i 2016 og stengte sitt første fond i februar 2017 på SEK 4,5 milliarder kroner. 
  • Summa investerer i Nordiske selskaper som har langsiktig vekstpotensial drevet av sterke megatrender innen temaene Ressursknapphet, Energieffektivitet, Demografiske Endringer og Teknologidrevne virksomheter.