Norske løsninger i et hav av plast

2 milliarder mennesker i verden lever uten tilgang til avfallshåndtering. Kan norske avfallsløsninger bidra? Avfall Norge, GRID Arendal, Hold Norge Rent og Arendalsuka inviterer til debatt.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 15. august 2018 | Fagområde: Marin forsøpling

Samles under Arendalsuka

Regjering har satt av 280 millioner kroner til bistandsprogrammet mot marin forsøpling. Onsdag 15. august samles internasjonale toppledere, den norske regjering og private aktører til dialog for å diskutere hvordan norske løsninger kan bidra til å redusere plastmengden i havet.

Se livestreaming her

Avfallssystemer avgjørende

2 milliarder mennesker i verden lever uten tilgang til avfallshåndtering. Dette resulterer i
store mengder plastsøppel på land og i havet som gjør stor skade på den marine fauna.
Bedre systemer for avfallshåndtering og resirkulering vil kunne hindre at plasten ender opp i
havet og skader naturen.

380 milloner tonn i året

Det produseres 380 millioner tonn plast 2 i året. Mye av dette er til engangsbruk. I store deler
av verden finnes det ikke systemer for avfallhåndtering og plasten er et voksende problem.
Resirkulering, avfallshåndtering og opprydding kommer ofte gjennom initiativ fra
enkeltpersoner som gjerne bruker sin fritid for å bedre sitt lokalmiljø. 

Den norske regjering har satt av 280 millioner kroner for å forhindre og forebygge tilførsel av plast og annen
forsøpling til havet i utviklingsland, hvor avfallshåndtering vil være et avgjørende fokusområde. 

Kan norske avfallsløsninger eksporteres?

Under Arendalsuka-arrangementet diskuterer vi hvordan vi best kan forvalte pengepotten og hvordan norske løsninger og teknologi kan eksporteres internasjonalt.

Flere norske private aktører har tatt initiativ til å redusere marin forsøpling, og det er stor variasjon i hva norske aktører bidrar med. Ettersom marin forsøpling er et komplekst problem er det nødvendig med ulike initiativ og ressurser som sammen kan bidra til redusert utslipp i havet, opprydding og holdningskampanjer. 

Til arrangementet kommer norske og internasjonale aktører for å forklare sine utfordringer og sammen finne løsninger for et plast-fritt hav.

Liste over medvirkende under arrangementet: 

Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning (ordstyrer) 
Erik Solheim, sjef, FNs miljøprogram
Nikolai Astrup, Utviklingsminister
Atle Hamar, statssekretær, Klima- og miljødepartementet
Harald Solberg, administrerende direktør, Norges Rederiforbund
Kristal Ambrose, miljøforsker og grunnlegger av Bahamas Plastic Movements
Nina Jensen, CEO, REV Ocean
Peter Sundt, styreleder, Handelens miljøfond
Erik Osmundsen, konsernsjef, Norsk Gjenvinning
Zwelibanzi Mnguni, CEO, Destination Green Recycling
Antonis Mavropoulos, president, ISWA

Se facebookarrangement

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, CRM, Årskonferansen
Telefon:  95707878

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter