Ny industri opp av skuffen

Denne uken er tiden for å få tømt skuffene for gamle mobiltelefoner, PCer, batteri og ladere. Det kan bli starten på et nytt industrieventyr.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 14. oktober 2020

International E-waste week

Denne uken er tiden for å få tømt skuffene for gamle mobiltelefoner, PCer, batteri og ladere. Det kan bli starten på et nytt industrieventyr.

Årets internasjonale dag for EE-avfall med et bakteppe som gir grunn til optimisme knyttet til at vi kan klare å skape en industri i Europa med utgangspunkt i de verdifulle jordartsmetallene som finnes i kassert elektronikk og batterier.

Resirkulerte råvarer en forutsetning for en bærekraftig framtid, og på få områder er dette mer tydelig enn når det gjelder EE-avfall.

Økt behov

EU-landene importerer 75 til 100 prosent av de fleste sjeldne jordarter og dette er en uholdbar situasjon som vil forverres på Europas vei til klimanøytralitet innen 2050. Fram til 2030 øker behovet for litium i EU 18 ganger som følge av etterspørselene etter elektriske biler og energilagring. Behovet for kobolt øker fem ganger fram til 2030.

Sjeldne jordmetaller er en nødvendig forutsetning for produksjon av fornybar energi, digitalisering og for rom- og forsvarsindustri. Kampen om disse materialene har geopolitisk betydning.

Strategisk samarbeid

EU har derfor lansert handelspolitiske tiltak og en industriallianse for for sjeldne jordartsmetaller. Norge er invitert inn i et strategisk samarbeid og medlem i Avfall Norge, Norsirk, går offensivt ut og vil importere EE-avfall til Norge for å bygge opp en industri basert på såkalt urban gruvedrift her i landet.

Hydro og Northvolt har tidligere lansert at de inngår samarbeid for å muliggjøre materialgjenvninning av batterimaterialer og aluminium fra elektriske biler. Gjennom Hydro Volt AS planlegger selskapene å bygge et pilotanlegg for materialgjenvinning av batterier, som vil være det første i sitt slag i Norge.

Før jul blir det også avklart hvor Morrwos batterifabrikk på Sørlandet skal ligge. Det blir en viktig milepæl for sirkuklærøkonomisk verdiskaping og sysselsetting.