Lukk søk

Debatt om ny ordning for fritidsbåter på Arendalsuka

Båter skal bli den nye etablerte sorteringsfraksjonen i Norge, men hvordan skal vi gjennomføre dette i praksis? Avfall Norge, politikere, Redningsselskapet og Friluftsrådenes Landsforbund var samlet til debatt om den nye ordningen for å samle inn fritidsbåter.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 15. august 2017

Kongelig Norsk Båtforbund anslår at det finnes omtrent 750 000 fritidsbåter i Norge. 

Mange av dem vil være klare for å kasseres i de neste årene, men uten økonomisk insentiv for å levere inn båtene frykter Avfall Norge, Redningsselskapet og Friluftrådenes Landsforbund at flere vil velge å synke skuta, fremfor å betale for innlevering. 

En ny ordning skal svare på dette, men det er fortsatt usikkert hvordan ordningen skal utformes i praksis.

Vidar Helgesen (H), Julie Lødrup (Ap), Nancy Strand (Avfall Norge), Martin Fuhr Bolstad (Redningsselskapet), Asgeir Knudsen ( Friluftsrådenes Landsforbund) og Ola Elvestuen (V) deltok på debatten i Arendal, og det bar preg av å være en utålmodig forsamling. 

- Avfall Norge er nå veldig fornøyd med at det endelig kan etableres innsamlings- og gjenvinningsordninger for gamle og slitne småbåter, men her gjelder det å skynde seg langsomt, sa Strand. 

Med en ordning på plass vil båter bli en verdifull ressurs som avfalls- og gjenvinningsbransjen skal sørge for blir gjenvunnet, og som vil skape arbeidsplasser og vekst for mange av bedrifter i Norge. 

Vidar Helgesen kunne derimot love at den nye ordningen straks er klar. 

Gjenvinningspotensiale

Mepex kartla i 2015 den vanlige sammensetningen av fritidsbåter for å finne gode nedstrømsløsninger. En av funnene er at flere fritidsbåter består av 30 prosent glassfiber. Dette kan bli brukt som tilsetning til betong, slik at betongen blir både lettere og sterkere. 

I sitt eget høringssvar argumenterte Avfall Norge at det er potensiale for 60 prosent materialgjenvinning av fritidsbåter. 

- Det viktigste er å få startet noe, og så må vi justere og høste erfaringer underveis, avsluttet Strand.

Gamle glassfiberbåter kan bli brukt som tilsetning til betong, slik at betongen blir både lettere og sterke. Dette er vinn-vinn både båtbransjen, miljøet og betongbransjen.

Ordningen

Det skal etablere mottaksplasser i alle kommuner og at det vil bygges opp behandlingsanlegg for demontering og sortering slik at glassfiber, stål, plast og treverk kan gå til gjenvinning. 

Rent praktisk vil kommuner og gjenvinningsanlegg nå starte mottak av båter i løpet av høsten 2017. Alle båter under 15,00 m (49 ft) er en del av ordningene. Det er etablert en forskrift og den pålegger kommunene å ta i mot båter under 15 ft og det er gratis å levere. Større båter som er under 1 tonn kan også leveres gratis til godkjente gjenvinningsanlegg. Og både kommunene og gjenvinningsanleggene får dekket sine kostnader over bevilgningen på Statsbudsjettet.