Ny podcast med Cecilie Lind

Fremtidens råvarer er resirkulerte er Avfall Norges visjon. Hva mener hun skal til?

Av: Cecilie Lind | Publisert: 3. september 2020

I podcasten Sirkulér møter vi Avfall Norges nye administrerende direktør Cecilie Lind. Hør hva hun mener om hvilke krav som må stilles til produsenter, og hva avfalls- og gjenvinningsbransjen kan bli bedre på. Og hva mener vi egentlig med det usynlige avfallet?

Når du vokser opp med en far som reiser rundt for å kontrollere avfallsdeponier er det kanskje ikke så rart at du karakteriserer deg selv som en avfallsnerd. Bakgrunn og lang erfaring har i alle fall gitt Cecilie Lind stor faglig tyngde bak dagens synspunkter.

Produsentene sitter med nøkkelen

  • men myndighetene må stille tydelige krav og ikke minst følge opp mye tettere, mener Cecilie Lind.

Det kan ikke være opp til den enkelte produsent å legge listen. Det blir ingen sirkulær økonomi om ikke produkter og emballasje planlegges og designes for et videre liv. Tiden er overmoden for en bedre praksis på dette området.

Åpenhet og transparens

Avfalls- og gjenvinningsbransjen kan også selv gjøre mye for å bli bedre. Her er Cecilie Lind tydelig:

  • Vi må kunne dokumentere avfallets vei videre,- og vi må etablere åpenhet og utveksling av informasjon som et felles prinsipp i bransjen.

Det usynlige avfallet

Debatten om hva som skjer med avfallet har lett for å dreie seg om det vi ser. Men det perspektivet vi virkelig må ha med oss, er avfallet som oppstår fra utvinning av metaller, produksjon og distribusjon. Avfallet fra en liten laptop utgjør mer enn ett tonn på denne reisen.

- Det blir for enkelt å bare diskutere hva som skjer når produktet skal avhendes, sier Cecilie Lind. Vi må ha med oss hele bildet når vi skal utvikle ressurseffektive løsninger fremover.

Bransjen er klar - men vi trenger tillatelser

En annen sak skaper engasjement i studio. En effektiv sirkulær økonomi er avhengig av velfungerende infrastruktur som sikrer at materialer, produkter og emballasje tas hånd på best mulig måte. Det krever faktisk tilrettelegging, fysisk rom for å flytte materialene og moderne gjenvinningsanlegg. - Samfunnet må gi bransjen den plassen vi trenger for å gjøre en god jobb, sier Cecilie Lind. Slik det er i dag, tar det alt for lang tid å få de nødvendige tillatelser på plass.

SUP står fast

Cecilie Lind har tatt over som administrerende direktør i Avfall Norge, og holder fast ved strategien SUP. SUP i denne sammenhengen står verken for Stand Up Padling eller Single Use Plastics, men Samle - Utvikle - Posisjonere.

- Avfall Norges samlende rolle,- og hvordan vi kan posisjonere bransjen i pågående politiske debatter står aller høyest på min agenda, avslutter Cecilie Lind.

Hør hele episoden med Cecilie Lind her