Ny podcast med Maren Hersleth Holsen: Sirkulær by og bygd

I denne episoden har vi snakket med statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Maren Hersleth Holsen. Kan hun røpe noe fra regjeringens arbeid med strategi for sirkulærøkonomi?

Av: Nancy Strand | Publisert: 16. september 2020

I podcasten Sirkulér møter vi statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Maren Hersleth Holsen. Hun er opptatt av sirkulære byer som utnytter ressursene mest mulig, og hvordan bærekraft er et helt naturlig prinsipp når du kommer fra en gård som er drevet i generasjoner.

Hvordan kan byene våre bli mer sirkulære ? Kan by og bygd lære mer av hverandre? Statssekretær Maren Hersleth Holsen er opptatt av planleggerens rolle og deler tanker om hvordan både by og bygd kan utnytte ressursene bedre og samtidig skape verdier.

Planleggerne former de sirkulære byene

Sirkulære byer formes på tegnebrettet, og vi har mye hente på at ressurser og energi utnyttes bedre i byene, mener Holsen. Vi har kommet langt i forståelse av klimavennlig planlegging, nå må det sirkulære perspektivet få mer plass. Planleggerne spiller en like viktig rolle på makronivå som designerne gjør med hensyn til produktutvikling.

Markedene for resirkulerte råvarer

Holsen er klar på at det trengs virkemidler for å få til overgangen til en sirkulærøkonomi. Barrierestudien som er levert er derfor en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med strategien. Hun legger ikke skjul på at arbeidet er omfattende når så mange som ti departementer er involvert. Men hun er aller mest opptatt av mulighetene for ny næringsutvikling og nye forretningsmodeller som oppstår når man i større grad samarbeider på tvers.

En gård - og en by - for generasjoner

For en gårdbruker er det grunnleggende at du skal drive på en måte som gjør at du overfører gården i bedre forfatning til neste generasjon, enn da du overtak. Hvordan kan man overføre den samme følelsen av å stå i en sammenheng når man vokser opp i en by? Maren Hersleth Holsen peker på forholdet mellom den enkeltes ansvar ,- det offentlige, men også hvordan frivillig sektor kan spille en veldig viktig rolle. Og kanskje det aller viktigste - skape gode møteplasser.

Bindende mål for materialgjenvinning?

Avslutningsvis i podcasten blir statssekretæren spurt om vi kan forvente svar på spørsmålet mange i avfalls- og gjenvinningsbransjen ønsker seg: blir materialgjenvinningsmålene i EUs nye rammedirektiv innført som en bindende del av norsk politikk for sirkulærøkonomi? Hun svarer som en god politiker på det spørsmålet.

Hør hele episoden med Maren Hersleth Holsen her

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter