Ny podcast med Ragnhild Borchgrevink: Vi skal skape inntekter til kommunene

I podcasten Sirkulér møter vi Ragnhild Borchgrevink som leder VEAS — Norges største avløpsrenseanlegg. Mange ressurser kan hentes ut av avløpsvannet — og VEAS jakter på stadig nye måter å utnytte disse ressursene på.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 28. august 2020

Jurist med bakgrunn fra skog og treforedling — med store ambisjoner om å fornye vann- og avløpssektoren — og ikke minst se sammenhengen med avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Ressurser satt i system

Ragnhild Borchgrevink har høye ambisjoner for selskapet.

- Vi skal levere maksimal samfunnsnytte, vi har en nullvisjon for utslipp, og vi skal utvikle en inntektsmodell for kommunene, sier hun. Det er klart at vi skal utnytte fellesskapets ressurser maksimalt, og det skal komme eierkommunene våre og samfunnet til gode, sier Borchgrevink.

Mer opptatt av engangsgrus enn engangskrus

En rekke ressurser fra avløpsvannet utnyttes allerede i dag, for eksempel til jordprodukter og fjernvarme. Men dette er bare starten, sier Ragnhild Borchgrevink. For VEAS ser hun er rekke muligheter for å maksimere selskapets samfunnsnytte, for eksempel å rense snø fra veiene og ikke minst sørge for rensing og gjenbruk av veigrus i store mengder.

Vann-, avløps- og avfallsbransjen må stå sammen

I podcasten utdyper Ragnhild Borchgrevink hvordan inntektsmodellen for selskapet kan bli mer dynamisk. Hun tar til orde for å videreutvikle selvkostregelverket også innen avfall. Borchgrevink har i sine yrkesvalg vært opptatt av hva vi skal leve av etter oljen, og nå mener hun at vi må lære av de grepene som ble gjort ved starten av oljealderen for å sikre fellesskapets ressurser.

Hør hele episoden med Ragnhild Borchgrevink her

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter