Ny rapport: Vi kan skape mer med mindre

Titusenvis av nye arbeidsplasser i hele landet kan være resultatet hvis man legger opp til et ambisiøst nivå for bedre kvalitet, mer ombruk og reparasjon og mer bruk av resirkulerte råvarer, viser en rapport Sintef har laget på vegne av Virke, LO og Avfall Norge.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 1. mars 2021

Rapporten vil bli presentert på et webinar førstkommende torsdag, men vi allerede tatt en prat med LO-sekretær Are Tomasgaard og Adm.dir. i Virke, Ivar Horneland Kristensen om innholdet i rapporten.

Hva mener dere er det viktigste budskapet man kan trekke ut av rapporten?

- Det viktigste er nok at vi må innse at denne utviklingen kommer, og at dersom vi ikke gjør en del grep, så taper vi både jobber, kompetanse og næringsutvikling. Rapporten viser at det finnes mange jobber i den sirkulære økonomien, men de kommer ikke av seg selv, sier Are Tomasgard.


Han støttes av Ivar Horneland Kristensen som ser potensialet for nye spennende arbeidsplasser

Det viktigste budskapet er at vi kan få flere arbeidsplasser og øke verdiskapingen i Norge gjennom å gå over til en sirkulær økonomi, hvor vi kutter ut den sløsingen vi ser i dag. Hvis vi handler raskt står vi billedlig talt overfor et nytt klondike med mange potensielle gullfunn.

LO og Virke er opptatt av potensialet som vises i rapporten, og jobber begge aktivt for at medlemmene i respektive organisasjoner skal være forberedt på den samfunnsutviklingen vi ser starten på i Norge og Europa. Vi lurer derfor på hvordan organisasjonene selv jobber med temaet bærekraft og sirkulærøkonomi?

− Den viktigste jobben vi gjør er å hjelpe våre 24 000 medlemsvirksomheter innen handels- og tjenestenæringen med å foreta og tjene på overgangen til en sirkulær økonomi. Vårt siste grep her er det nye verktøyet Ditt spor, hvor virksomheter kan få sin egen skreddersydde plan for sitt bærekraftarbeid. Internt på Virke-huset kildesorterer vi, hever kompetansen til våre ansatte og velger bærekraftige underleverandører, sier Ivar Horneland Kristensen.


LO er heller ikke uforberedt, og Are Tomasgard forteller at sirkulærøkonomi er høyt prioritert.

- I LO er dette høyt på agendaen. Vi har tatt flere initiativ, blant annet sammen med Virke, for å få på plass en nasjonal strategi og politikk for sirkulærøkonomien. Vi deltar også i arbeidet med å få internasjonale standarder på plass, og har hatt dette som et sentralt tema i arbeidet med Prosess21. For oss er det viktig å se muligheter, trygge eksisterende arbeidsplasser, og ivareta en rettferdig omstilling for arbeidsfolk til framtidas arbeidsliv.

Inviterer til webinar

LO-sekretær Are Tomasgard og Adm.Dir i Virke, Ivar Horneland Kristensen vil sammen med Adm.dir. Cecilie Lind i Avfall Norge delta på webinaret “Hvordan kan Norge skape mer av mindre” 4. mars klokken 08.30-09.30.

Arrangementet er gratis.