Ny regjering kan sette fart på omstillingen

Stortingsvalget er over, og tallene viser at de rødgrønne kommer til å danne en ny regjering. Og tar vi en titt på partiprogrammene til Arbeiderpartiet og de partiene Jonas Gahr Støre har uttrykt han vil samarbeide med, er det grunn til å tro at gjenvinningsbransjen vil få drahjelp på flere punkter fra det næringspolitiske programmet til Avfall Norge.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 14. september 2021

Vi har sett nærmere på de innspillene Avfall Norge har gitt partiene, og som vi finner igjen i disse 3 partienes partiprogram.

Marked for resirkulerte råvarer

Partiene Ap, SP og SV har i sine respektive programmer at det offentlige skal vekte klima og miljø i sine anskaffelser, og at det skal stilles krav om resirkulerte råvarer i offentlige innkjøp. Samtidig har de samme partiene signalisert at de ønsker å jobbe frem bransjeavtaler i industrien om det samme. Et styrket marked for resirkulerte råvarer er kanskje det viktigste punktet i Avfall Norges næringspolitiske program som vi jobbet med overfor partiene før valget.

Nye krav til produsentene

Partiene går også inn for at det skal stilles krav til design og innhold av resirkulerte råvarer i nye produkter, samt bedre merking for materialinnhold og sortering når produktene blir avfall. Det har vært viktig for Avfall Norge å synliggjøre tiltak som må finne sted i hele verdikjeden for å oppnå en mer sirkulær økonomi.

Større marked for biogass

Partiene ønsker også å stimulere til økt satsing på biogass gjennom økt prioritering i offentlige program og gjennom krav i offentlige anbud. Det blir en fin oppfølging av vårens vedtak på Stortinget, om utbygging av infrastruktur og likebehandling av biogass med nullutslippsalternativer. Dette kan bli en vitamininnsprøyting for bransjen for økt bruk av det biologiske avfallet.

Ny regjeringserklæring

Nå skal det forhandles og lages en ny regjeringserklæring. Regjeringserklæringen legger selvfølgelig noen rammer for statsbudsjettene, og det blir viktig for Avfall Norge og medlemsbedriftene å bidra med gode innspill til en ny regjeringserklæring.


Les også: Avfall Norges næringspolitiskeprogram

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter