Ny renovasjonsbenchmarking i 2020

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten.

Av: Avfall Norge | Publisert: 12. desember 2019

Profesjonell ledelse krever mål. Det innebærer også mulighet for å følge måloppnåelsen, identifisere avvik og ikke minst kartlegge forbedringsmuligheter. Å sammenligne seg med andre virksomheter i kommunal regi, gir meningsfull innsikt i hvordan man presterer.

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten.

Dette er et unikt tilbud utviklet for kommunale renovasjonsselskap å sammenligne seg med hverandre og lære av de beste i kommunal renovasjon, og neste runde begynner allerede i februar, 2020.

Meld deg på innen 31. januar.

Har virksomheten deltatt tidligere? - bruk påmeldingsskjema for tidligere deltakere

Ønsker virksomheten å delta for første gang? - bruk påmeldingsskjema for nye deltakere


Vil du vite mer? Vi inviterer til gratis informasjonsmøte på Gardermoen 22. januar

Ofte stilte spørsmål

  • Hvordan melder jeg meg på?

Meld deg på ved hjelp av påmeldingsskjema innen 31. januar.

  • Hvem kan bli med?

Alle kommunale virksomheter kan være med.

  • Hva koster det å være med?

Prisen avgjøres av innbyggertall, eventuelle tilleggstjenester og hvor mange virksomheter som velger å delta. Oppgitte priser forutsetter 15 deltagere.

  • Hvordan utføres RBM?

Benchmarkingen utføres ved at det etableres en teknisk- økonomisk modell av renovasjonsvirksomheten bestående av inndata og et formelapparat. Ved å simulere inndata for alternative renovasjonsløsninger blir det derfor mulig å beregne hvordan ulike endringer i tjenesten vil påvirke prestasjonene.

  • Hva kan RBM brukes til?

RBM bidrar til systematisk læring og implementering av de beste renovasjonsløsningene. Den bidrar til et tillitsfullt samarbeid mellom eiere, styre, ledelse og ansatte gjennom felles forståelse for muligheter og utfordringer. Analysen kan også brukes i kommunikasjonsarbeid. Flere har også benyttet RBM til å simulere konsekvensene av nye veivalg, for eksempel endringer i organisering og drift.

  • Hvilke data bruker dere i RBM, og hvordan finner jeg den?

RBM benytter både tekniske og økonomiske tall. Vi anbefaler å sette av tid og kapasitet hos en fagperson i selskapet for å sikre riktig inndata. Alle nødvendige inndata fylles inn i skjema av deltageren, med både skriftlig veiledning og mulighet for telefonsupport. Det er også mulig å få datainnsamlingen utført av en konsulent som en tilleggstjeneste. Konsulenthjelpen er obligatorisk for nye deltagere i RBM, for å sikre en konsekvent modell.

  • Hvor lenge pågår RBM?

RBM løper fra februar til september 2020.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter