Lukk søk

Ny returordning for kasserte fritidsbåter

Ny returordning trådte i kraft 1. oktober 2017. Returordringen skal bidra til færre kasserte båter og mer materialgjenvinning. Kajakker, joller, ribber og andre båter uten innenbordsmotor kan leveres inn gratis.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 10. oktober 2017 | Fagområde: Marint avfall og forsøpling

Politisk gjennomslag

Den nye returordningen er stort gjennomslag for Avfall Norge, som sammen med Redningsselskapet fremmet forslag om en returordning for fritidsbåter i forbindelse med statsbudsjetthøringene høsten 2016.

Juli 2017 ble forskriftene for private anlegg som tar i mot og behandler båter opp til 49 fot iverksatt. Det er gratis å levere større båter opp til 1,1 tonn.

Håper på færre forlatte båtvrak

Avfall Norge har i samarbeid med Norsk Gjenvinning, NORBOAT, Kongelig Norsk Båtforbund, Kambo Marina, Ecofiber Recycling og Redningsselskapet ivret etter å få på plass en returordning for båter.

- Marin forsøpling er en stor utfordring og vi må starte med å få til gjenvinningsordninger for gamle og slitne fritidsbåter, sier administrerende direktør i Avfall Norge Nancy Strand.

Strand understreker at Avfall Norge både er stolte og glade for at det nå endelig er på plass et rammeverk så bransjen kan gjøre en viktig jobb for opprydning og gjenvinning av båter.

Stort potensial for materialgjenvinning

Grunder og eier av Ecofiber Recycling AS, Kjell-Inge Svendsen, tar allerede i mot over 30 båter i måneden.

- Vi og bransjen står nå klare for å etablere bærekraftige og innovative gjenvinningsordninger for båter. Ecofiber Recycling tar i mot båter, demonterer, miljøsanerer og tilslutt kvernes båtskroget til glassfiber som brukes som tilsetning for å forsterke betong.

Det etableres nå en ny avfallsfraksjon det kan skapes store verdier rundt. I fremtiden vil gjenvinning av gamle fritidsbåter kunne representere omsetning på i størrelsesorden 100 - 200 mill. kroner. Dette har mye å si for lokal verdiskaping og sysselsetting.

- Vi ser frem til en spennende utvikling og et godt samarbeid med både båteiere, kommuner og gjenvinningsbransjen, sier Ketil Svelland som eier Kambo Marina og vil nå ta i mot og behandle brukte fritidsbåter fra Østfold og Indre Oslofjord.

Tilskudd for kommuner og private anlegg

Kommuner og godkjente private anlegg som behandler kasserte fritidsbåter inntil 15 meter, kan få tilskudd fra tilskuddsordningen. Tilskuddssatsene skal dekke kostnader og gjøre det attraktivt å etablere mottak for fritidsbåter. Tilskuddene betales ut av Miljødirektoratet.