Ny strategi vedtatt

Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal få den naturlige posisjonen som «Navet i sirkulærøkonomien.»
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 8. november 2017

Navet i sirkulærøkonomien

Ny strategi for perioden 2018 - 2022 ble vedtatt på styremøtet 8. november i Molde. 

I løpet av strategiperioden 2018 – 2022 skal Avfall Norge utnytte sin posisjon som samlende aktør i bransjen til å skape en bred forståelse av hva sirkulærøkonomi faktisk er og mulighetene som ligger her.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal få den naturlige posisjonen som «Navet i sirkulærøkonomien.» Avfall Norge skal hjelpe medlemmene til å utnytte mulighetene for å bli dette, men også for å ruste bransjen for ny konkurranse og nye utfordringer i en periode med store, raske endringer.

Det er flere innganger på å forstå hva navet i sirkulærøkonomien er, og hva som er navets rolle:

  1. Den primære inngangen for avfalls- og gjenvinningsbransjen er å se på avfallsressursene som navet. Bransjens utgangspunkt for å ta denne rollen kan være å peke på materialgjenvinning av avfallet, hvordan andelen materialgjenvinning skal øke, hvordan kvaliteten skal bli bedre, etterspørselen øke og avsetningen høyere. Det er gjennom høyere kvalitet og ressurseffektivitet av disse ressursene grunnlaget for ny verdiskaping i Norge legges.
  2. En annen inngang til å forstå navets rolle i sirkulærøkonomien er å jobbe for å flytte økonomien oppover i avfallspyramiden. Her vil samarbeid i og utenfor bransjen være navets hovedoppgave.
  3. For å fylle rollen som navet er det også en dimensjon å se på avfalls- og gjenvinningsbransjens forvaltning og virksomhetsutøvelse i dag, og hvordan denne skal utvikles for å utløse sirkulærøkonomi i Norge.

For Avfall Norges del vil rollen som møteplass og samarbeidsarena for avfalls- og gjenvinningsbransjen og (på vegne av bransjen) samarbeid med andre bransjer være en viktig del av det å bli navet i sirkulærøkonomien.

Dette strategidokumentet trekker opp de overordnede føringene på hvordan Avfall Norge - og avfalls- og gjenvinningsbransjen -  skal vinne og få oppslutning om denne posisjonen.


Les fullversjonen av Avfall Norges strategi for 2018-2022

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901