Ny webinar-serie fra Avfallsforsk

Hver fredag morgen inviteres alle som er interessert i innovasjon, forskning og utvikling til én times faglig påfyll. Seriens første møte finner sted fredag 4. september kl 0830.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 28. august 2020

Fredag 4. september starter Avfallsforsk en ny webinar-serie. Målet er en møteplass for avfallsselskaper, forskere, grundere, konsulenter, klynger, studenter og unge i bransjen.

- Kort sagt betyr dette at vi inviterer alle som er interessert i å bli oppdatert på ny forskning, innovasjonsprosjekter, teknologiutvikling og annen ny kunnskap, sier seniorrådgiver Nancy Strand.

Webinarserien skal formidle informasjon om de mange prosjektene og initiativene som pågår, og bidra til at flere både kan anvende kunnskapen, ta del i nye prosjekter og finne interssante samarbeidspartnere. I tillegg skal webinarserien bidra til at vi får frem ny kunnskap fra studenter og nyutdannede som har kommet inn i bransjen.

- Et viktig tema blir muligheter hvor blant annet Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil informere om kommende utlysninger, sier Strand

Fra matavfall til fiskefôr via mikroalger

Tema på det første webinaret blir mikroalger. Innledere blir Dorinde Kleinegris fra Norce, sammen med Toralf Igesund fra BIR.

Webinaret ser nærmere på hvilken måte matavfall prosesseres for å bli kunne bli gjødsel for mikroalgeproduksjon. Kan mikroalger bli en del av et bærekraftig fiske- og dyrefôr? Hvilke barrierer har man møtt i regelverket og i markedet?

- Norce og BIR vil også si noe om sine erfaringer fra forskningssamarbeidet, og hvordan et slikt samarbeid kan styrkes fremover, forteller Nancy Strand.

Avfallsforsk nye webinarserie

  • Hver fredag kl 08:30-0930
  • Digitalt via Zoom
  • Gratis deltagelse
  • Kommende webinarer blir 11.9 og 18.9,- også da blir det temaer innenfor mat og matavfall.


Påmelding via Avfall Norges nettsider

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901