Nye gründermedlemmer i Avfall Norge

Avfall Norge ønsker Nomiko, Arkos, Greengas og Salten Recycling velkommen som nye gründermedlemmer i organisasjonen!
Av: Cecilie Lind | Publisert: 28. april 2017

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er i stor utvikling, og vi påvirkes mer og mer av ytre omstendigheter og endringer i markeder. Det blir derfor mer og mer viktig å styrke våre samarbeidsarenaer og samle alle aktører som jobber med og for bransjen for å henge med.

– Det er veldig hyggelig å ønske Nomiko, Arkos, Greengas og Salten Recycling velkommen som nye medlemmer i Avfall Norge. Avfall Norge er møteplassen for en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje, og i det perspektivet er gründere og andre aktører som satser på innovasjon viktig. Jeg håper de nye medlemmene vil delta aktivt i arbeidet vi gjør i Avfall Norge, og være med og sette preg på synliggjøring og utvikling av bransjen, sier administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand.

Nomiko

Nomiko – Norsk Miljøkompetanse, er en gründerbedrift som ble startet av Sverre Valde Mirja Emilia Ottesen og Guro Kristine Milli som eier 1/3 av Nomiko hver. Eirik Wormstrand har også vært en viktig person for oppbygging av selskapet. Deres rådgivere har solid erfaring innenfor tjenestene de tilbyr, som er rådgivning, prosjektledelse og kompetanseheving innenfor miljø, avfallshåndtering og ressursutnyttelse.

– Som et kompetansesenter for miljø og avfall, er Nomiko AS helt avhengig av å være til stede der det skjer i avfallsbransjen. Vårt medlemskap i Avfall Norge gir oss blant annet tilgang til aktuelle fora, prosjekter, beslutningstakere  og kunder. Som er ungt selskap i en moden bransje, som ikke akkurat er kjent for sin innovasjon, vil vi tilføre våre kunder og Avfall Norge nye tanker og innspill. Slik kan vi sammen bidra til å løfte bransjens standard og renommé mot en grønnere fremtid, sier daglig leder Sverre Valde.

Her kan du lese mer om deres erfaringer


Arkos

Arkos er en nytenkende innovasjonsbedrift som jobber med kvalitet og holdbarhet i produksjon av egenutviklede produkter.

De har sett seg lei av «bruk og kast»-mentaliteten i samfunnet og hos produsenter, og ser de et stort behov for nytenkning og produksjon av godt gjennomtenkte produkter, med solid holdbarhet. Produktene blir sagt å ha så god kvalitet at de kan gå i arv i generasjoner.

Les mer om Arkos


Greengas

Green gas er en norsk leverandør av modulære biogassanlegg. Greengas omdanner avfall og lager ny energi på stedet.

– Vår oppgave er å gjøre avfall om til energi på en lønnsom måte. Vi har meldt oss inn fordi vi erfarer at Avfall Norge er og vil være en viktig pådriver for at det er mulig å realisere dette, sier daglig leder Toralf Ekelund.

Les mer om Greengas (hjemmeside under utarbeidelse)


Salten Recycling

Salten Recycling (SR) er en etablering  som skal drive med resirkulering av maritimt avfall. Unntak er organisk. Planen er at det skal investeres for ca. 20 millioner og at driften vil være i gang juni 2018. Konseptet er unikt og det er ikke kjent at slike anlegg finnes i Europa.
 

– SR har nå blitt medlem i Avfall Norge. Vi ønsker å være en del av dette miljøet både i forhold til samarbeid og innovasjon. Vedrørende samarbeid, er det spesielt med tanke på innsamling og transport av avfall til mottaket på Nygårdsjøen. Og, ikke minst, sortering og destruering av spesial - og farlig avfall. I forhold til innovasjon tenker vi på et bredt faglig samarbeid for utvikling og utveksling av ideer og spesielle metoder for rensing og/eller sortering av forskjellige avfall/materialer, sier Torfinn Zakariassen, prosjektleder.

For mer informasjon, ta kontakt med Torfinn via e-post.

Gründere og Avfall Norge

Avfall Norge etablerte i 2017 en egen gründerkontingent på kr. 4.000,- for nystartede bedrifter. 

Kontingenten kan opprettholdes i inntil tre år. 

Gründermedlemmer i Avfall Norge får blant annet:

  • Tilgang til medlemsmøter og delta i diskusjoner om prioriteringer og bransjens utvikling generelt 
  • Reduserte priser på konferanser, seminarer og kurs
  • Deltakelse på relevant møteplasser 
  • Deltakelse i uformelle fagnettverk for kunnskapsdeling 
  • Innsyn i policydokumenter før vedtak i styret
  • Gi innspill til prosjekter gjennom fagnettverk, deltakelse på medlemsmøter m.v 
  • Synlighet gjennom saker om innovasjon og andre gode historier på våre websider og sosiale medier 
  • Regelmessige nyhetsbrev fra Avfall Norge 
  • Nyhetsvarsel fra Retriever

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706