Nye kompensasjonsordninger for næringslivet

Regjeringen har i dag lansert en ny kompensasjonsordning for næringslivet. Ordningen presenteres som en "kontantstøtte" til å dekke faste kostnader for virksomheten med stort inntektsbortfall.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 27. mars 2020

Kl 12 i dag presenteres også en ny ordning rettet inn mot grundere og nystartede virksomheter. Avfall Norge kommer tilbake med en vurdering av denne i løpet av dagen.

Kompensasjonsordningen

Avfall Norge vurderer at ordningen kan være relevant for våre medlemmer, men det er vanskelig å vurdere dette før detaljene er bedre kjent. Alle detaljer vil først være klare i slutten av neste uke. Avfall Norge vil de nærmeste dagene prioritere å samle innspill fra medlemmene om hvordan de vurderer ordningen.

Fakta om «kontantstøtten» til næringslivet (fra nrk.no)

 • Regjeringen foreslår at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
 • Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned.
 • Det arbeides sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal.
 • Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata

Innretningen av kompensasjonsordningen vil ifølge regjeringen være basert på syv prinsipper:

 1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt. Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.
 2. Ordningen skal være målrettet. Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
 3. Ordningen skal være midlertidig. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.
 4. Ordningen skal favne bredt. De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.
 5. Ordningen skal være enkel. Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.
 6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.
 7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres. Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

– Nå er vi i fase to. Nå handler det om bedrifter som trenger cash, ikke kreditt.

Kilde: Finansminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse nå klokka 8.​

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter