Arskonferansen 2024 banner mobile

Nye krav til avfallshåndtering i Danmark

Strengere avfallstilsyn, tekstilinnsamling fra 1.juli 2023 og pristak på renovasjonsgebyrer er noen av punktene som er vedtatt.

Av: Stine Thorp | Publisert: 5. september 2022

- Det er absolutt nødvendig, at vi reduserer avfallsmengdene våre og gjenvinner mer. Med denne avtalen er vi ett skritt nærmere en klimanøytral avfallssektor, hvor borgerne kan stole på at når de sorterer avfall blir det faktisk gjenvunnet, sa miljøminister Lea Wermelin i en pressemelding på Miljø.

Avtalen er en oppfølgning av "Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra 2020.

- Avfall skal gjenvinnes, ikke forbrennes. I 2020 ble et bredt flertall enige om at Danmarks avfallssektor skal være klimanøytral og vi skal ha brakt co2-utslippene fra avfall drastisk ned. Nå tar vi de neste konkrete skritt og sikrer spesielt at avfall i langt høyere grad gjenvinnes. Og det gjør vi uten at det slår hull i danskenes pengepung, sa klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Her er de viktigste punktene som ble vedtatt:

  • Kommunenes levering av renovasjonstjenester skal skilles ut i egne selskap.
  • Det settes et pristak på renovasjonsgebyret kommuner kan innkreve.
  • Avfallstilsynet styrkes og kontroll av import og eksport av avfall skjerpes.
  • Fra 1. juli 2023 plikter alle kommuner å ha husstandsnær innsamling av tekstiler. (Da avtalen ble laget i 2020 var den opprinnelige fristen 1. januar 2022.)

Det ble også enighet om en utvidet produsentansvarsordning for emballasje og engangsplastprodukter.

- Forurenseren skal betale. Derfor er det virksomhetene, og ikke borgerne, som skal betale for de stigende emballasjemengdene som ender opp i avfallsbeholderne, sa miljøminister Lea Wermelin.

Les mer om de strengere kravene her og om den nye produsentansvarsordningen her.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter