Nye muligheter for fagutdanning!

Nå tilbyr kompetanse Norge ufaglærte voksne opplæring med sikte på å gjøre en klar til å ta fagbrev. Dette stiller Avfall Norge seg svært positiv til.
Av: Mona Sæther | Publisert: 1. august 2018


- Avfallsbransjen vil ha behov for kvalifiserte ansatte som kan møte de utfordringene som vil komme i fremtiden. Derfor er Avfall Norge opptatt av satsing på kompetanseheving, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Kompetanse Norge, som er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet, utlyser i disse dager en prøveordning for de som tar sikte på en fremtidig fagutdanning. De bevilger 10 millioner kroner gjennom en tilskuddsordning kalt kompetansepluss. 

Gyllen mulighet

Avfall Norge har tidligere skrevet en artikkel om at vi ønsker å styrke interessen for fagutdanningen i videregående skole og øke rekruttering til bransjen. At flere nå, også voksne, kan være med på å styrke bransjen, og dermed bidra til en sirkulær økonomi, ser vi på som positivt.

Bransjen vil stå overfor utfordringer som vil ligge vel så mye på det menneskelig plan som på det digitale/tekniske området i en verden med raske endringer.

Avfall Norge ser derfor på dette som en gyllen mulighet for de som i dag er ufaglærte, og som av forskjellige årsaker finner en eller annen form for “begrensning” i sin kompetanse på veien til å nå sitt mål om å bli fagutdannet.

Vi oppfordrer derfor alle med behov til å benytte seg av muligheten, og til å søke om bidrag for å bli mest mulig rustet for de behovene bransjen står overfor. Nærmere informasjon om ordningen finner dere her.

De som kan søke:

  • private eller offentlige virksomheter som har deltakere med et opplæringsbehov (etterspørrere)
  • opplæringstilbydere
  • organisasjoner i arbeidslivet
  • næringsforeninger/ organisert virksomhetssamarbeid

Kontakt oss

Hans-Martin Rønning

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall og deponier
Telefon:  99554099

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter