Nye rammevilkår for biogassen vedtatt av stortinget

Stortinget har torsdag 27. mai vedtatt at de vil ha likebehandling av biogass og nullutslippsalternativer i alle statlige målsettinger og planer. Dette skal også gjelde allerede vedtatte planer. Stortinget vedtok også likebehandling av biogass med nullutslippskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 28. mai 2021

Admnistrerende direktør i Avfall Norge, Cecilie Lind møtte forslagsstiller Terje Halleland og saksordfører Per Espen Stoknes. De kunne konstatere at forslaget om likebehandling av biogass med nullutslippskjøretøy på strekninger som er finansiert med bompenger, og forslaget om harmonisering av rammevilkårene for biogassproduksjon i Norden ble enstemmig vedtatt.

Sikret flertall for alle forslagene

Også forslagene om å sikre en enhetlig utbygging av av infrastruktur for null- og lavutslippsteknologi, forenkle og forbedre støtteordningene til Enova og likestille biogass med elektrisitet og hydrogen i gjeldende og fremtidige planer, ble vedtatt med støtte fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne.

Tøff debatt i stortingssalen

Terje Halleland fra Fremskrittspartiet som er en av forslagsstillerne mener vedtaket kan føre til mye positivt for bransjen “Nå håper jeg vedtaket gir den nødvendige tyngde og troverdighet slik at både produsenter og brukere våger å investere i sektoren”. Med på Løvebakken er også en smilende saksordfører som loset saken gjennom i stortinget “ Nå er jeg hoppende glad. Det ble en kamp helt inn, og tøff debatt i stortingssalen, men der det er vilje, der er det vei” sier Per Espen Stoknes fra MdG.

Viktig for biogassen

Cecilie Lind som møter på Løvebakken med 2 blomsterbuketter til stortingsrepresentantene, er også veldig fornøyd.

- Endelig kan vi si at biogassen har fått en reell sjanse til å være et attraktivt tilbud innen lang- og tungtransport, sider Cecilie Lind.


Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter