Lukk søk

Nytt nettverk for internasjonalt teknologisamarbeid

Avfall Norge etablerer nytt nettverk for virksomheter som vil øke engasjementet for bedre utnyttelse av avfallsressurser internasjonalt - ANIN Tek.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 21. desember 2017 | Fagområde: Internasjonalt samarbeid

Fokus på samarbeid

Avfall Norge har over tid jobbet med å utvikle et tilbud til virksomheter som er interessert i å bidra internasjonalt. Vi har etablert et godt samarbeid med Innovasjon Norge, Norad, Ingeniører uten grenser m.fl og bidratt til økt innsats og fokus omkring dette emnet.

Nettverket er åpent for virksomheter som ønsker bidra internasjonalt med sine løsninger og kompetanse.

Målgruppe for nettverket er teknologibedrifter, gjenvinningsbedrifter, forsknings- og rådgivningsmiljøer, kommuner og andre som ønsker å utvide sitt internasjonale engasjement innen avfall og gjenvinning. Målet for nettverket er å øke virksomhetenes engasjement for bedre utnyttelse av avfallsressurser internasjonalt.


Store utfordringer og store muligheter

Nettverket skal inspirere og tilrettelegge for at avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge, samt aktører som leverer løsninger til bransjen, blir en aktiv bidragsyter internasjonalt i å nå FNs bærekraftsmål gjennom eksport, teknologioverføring, sosialt engasjement, utviklingsfinansiering, kompetanseoverføring, forretningsutvikling og samarbeid. Det globale markedet er anslått til 12.000 milliarder NOK i 2019.

Det finnes flere mulige finansieringskilder. Norge har forpliktet seg til å bidra med omlag 27 milliarder kroner i EØS-midler i perioden 2014-2021. I tillegg har Norge fra 2017 forpliktet seg til å bidra med midler til tiltak mot global marin forsøpling, herunder oppbygging av avfallsinfrastruktur. I 2017 ble det satt av 150 millioner kroner til bekjempelse av marin forsøpling globalt. Disse midlene skal bidra til bedre avfallshåndtering i utviklingsland.


Plast i havet - et globalt problem som må løses

Arbeidet med å løse problemet med plast i havet kan få et nytt momentum med den nylig vedtatte nullvisjonen for plast i havet i FN miljøforsamling, men også gjennom Handelens Miljøfond som etableres i 2018 og skal kanalisere midler fra plastposeavgiften til miljøprosjekt i Norge og i utlandet.

For å koordinere virksomheter som ønsker å øke sitt engasjement for bedre utnyttelse av avfallsressurser internasjonalt etablerer vi derfor nå Avfall Norges internasjonale nettverk for teknologi - og kompetansesamarbeid - forkortet ANIN Tek.

Avfall Norge deltok nylig på et seminar i Indonesias hovedstad, Jakarta, i regi av Innovasjon Norge. Indonesia er verdens nest største utslippskilde til marin plastforsøpling men har satt seg store mål om å få skikk på dette og avfallshåndteringen. 

Les reisebloggen til Henrik Lystad 

Nettverket skal inspirere og tilrettelegge for at avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge, samt aktører som leverer løsninger til bransjen,  blir en aktiv bidragsyter internasjonalt i å nå FNs bærekraftsmål gjennom eksport, teknologioverføring, sosialt engasjement, utviklingsfinansiering, kompetanseoverføring, forretningsutvikling og samarbeid.

Planlagte aktivitet i nettverket

  • Et nettverk styrt av Avfall Norge med en interessentdatabase som teller ca 100 selskaper og personer. Organiseres som et nettverk på Facebook (ANIN Tek - nettverk for internasjonalt teknologisamarbeid).
  • Avholde ulike arrangement / frokostmøter /nettverkssamlinger
  • Promotere norske løsninger i internasjonale foraer som vi inviteres i
  • Legge til rette for å rekruttere studenter til Master med mening med prosjekter som løser samfunnsproblem i utviklingsland, i samarbeid med norsk oppdragsgiver som får utført en oppgave.
  • Bindeledd med norsk og internasjonalt virkemiddelapparat, herunder EØS-midlene (EEA grants og Norway grants, øst-Europa)
  • Legge til rette for pilotprosjekter med norske selskaper involvert
  • Markeder er både utviklede markeder og i markeder i utvikling (Asia og Afrika m.fl.)

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Henrik Lystad

Fagdirektør
Avfall Norge
Ansvar: Faglig virksomhet i Avfall Norge
Telefon:  90919360