Arskonferansen 2024 banner mobile

Nytt prosjekt og oppdatert veileder om forsøplingssaker

Avfall Norge jobber med et prosjekt som ser på hvordan en kommune og et IKS kan samarbeide i forsøplingssaker. Samtidig har Miljødirektoratet nylig oppdatert veilederen sin om kommunenes ansvar i slike saker.

Av: Avfall Norge | Publisert: 18. oktober 2021

Kommunen har myndighet til å følge opp forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte gjenstander og i Miljødirektoratet sin veileder får man råd om hvordan en kommune kan følge opp sakene.

Vår oppfatning er imidlertid at forsøplingssaker ofte ikke er et høyt nok prioritert hos kommunene. Årsaken til dette kan være både økonomiske, organisatoriske og regulatoriske.

Samarbeid og erfaringsdeling

Med støtte fra Handelens Miljøfond har Avfall Norge, i samarbeid med Hold Norge Rent, startet opp et prosjekt som ser på hvordan en kommune og et IKS kan samarbeide om forsøplingssaker, bl.a. uten å komme i konflikt med gebyrreglene for husholdningsrenovasjon.

BIR AS er et av de avfallsselskapene, som sammen med sine eierkommuner, allerede har etablert et samarbeid på dette området. I prosjektet er det etablert et forum hvor ulike aktører samler erfaringer og diskuterer ulike løsninger. Forumet består av BIR sammen med Bergen kommune, ÅRIM sammen med Ålesund kommune og Avfall Sør sammen med Kristiansand kommune. Forumet har frem til nå delt erfaringer for ulike løsninger, diskutert barrierer for samarbeid og utfordringer knyttet til å følge opp forsøplingssaker i tillegg til at de har diskutert ulike løsninger for hvordan et fremtidig samarbeid kan etableres.

Målet med del 2 av prosjektet er å utarbeide en veileder basert på modellen som er diskutert i forumet. Modellen skal være overførbar til flere kommuner og IKS-er.

Relaterte artikler

Se flere nyheter